Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / SWO
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku podejrzanych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii było 26 865. Najwięcej osób zarejestrowano w województwie mazowieckim (4678 osób, 17,5% wszystkich podejrzanych) następnie dolnośląskim (3325, 13%). Na trzecim miejscu jest również województwo śląskie z liczbą 2610 podejrzanych, co stanowi 10% wszystkich podejrzanych osób w 2010. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
System Wczesnego Ostrzegania
W świetle zmiany na rynku narkotykowym związanych z pojawianiem się coraz to nowych narkotyków syntetycznych (tzw. designer drugs), w zjednoczonej Europie zaczęło brakować instytucjonalno-prawnych mechanizmów szybkiego wprowadzania określonych substancji pod kontrolę, co pozwoliłoby nadążyć za innowacyjnością chemików. W reakcji na tą sytuację w 1997 r. na mocy „Wspólnego Działania dotyczącego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach Syntetycznych” Rada Unii Europejskiej powołała do życia System Wczesnego Ostrzegania (SWO) (ang. Early Warning System).

Centralną jednostką Systemu Wczesnego Ostrzegania, odpowiedzialną za wdrożenie i rozwój systemu stało się Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii z siedzibą w Lizbonie powołane do życia przez Komisję Europejską w celu monitorowania zjawiska narkomanii w Krajach Unii Europejskiej.

Na początku funkcjonowania systemu główny akcent kładziono na wprowadzanie nowych narkotyków pod kontrolę prawną. W 2000 r. na nielegalnym rynku pojawiło się cieszące się złą sławą PMA (parametoksyamfetamina) i PMMA (parametoksymetaamfetamina). W roku tym tabelki „UFO” i „Mitsubishi” (bo takie formy najczęściej przyjmowały) spowodowały serię zgonów. Po tamtych wydarzeniach szybkość przepływu informacji nabrała jeszcze bardziej na znaczeniu, a system stał się, jakoby dodatkowo (poza regulacjami prawnymi), systemem wymiany informacji o różnego rodzaju zagrożeniach dla zdrowia i życia związanych z pojawiającymi się narkotykami oraz informacji o charakterystyce grup  użytkowników, co pozwoliłoby na szybsze dotarcie z informacją o zagrożeniu.

Rosnąca popularność ecstazy, politoksykomania oraz ciągle rozwijający się nurt eksperymentatorski wśród osób używających narkotyków powoduje, że na scenie narkotykowej pojawiają się coraz to nowe zagrożenia. Zbieranie informacji o nowych narkotykach i nowych zjawiskach daje nam wiedzę i przez to pozwala prowadzić skuteczne działania prewencyjne.

 

Notatka Informacyjna: „Dopalacze” – charakterystyka zjawiska oraz odpowiedź instytucjonalna.

Strona: 1 
W górę
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii
Serwis CINN v.20140318-1247