Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Nowe rozwiązania prawne dotyczące „dopalaczy”
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku Policja stwierdziła 72 375 przestępstw, z tego najwięcej przestępstw w województwie wielkopolskim (12 855 czynów karalnych, 18% wszystkich stwierdzonych). Na drugim miejscu uplasowało się województwo śląskie (8628, 12%), a województwo mazowieckie na miejscu trzecim (8 348, 12%). Najmniej przestępstw, poniżej 2% w skali kraju, zarejestrowano na Podlasiu (1 179), w województwie podkarpackim (1392) oraz w województwie opolskim (1711). (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Nowe rozwiązania prawne dotyczące „dopalaczy”
Najnowsze zmiany legislacyjne z lipca br., które weszły w życie w dniu 21 sierpnia br., wprowadziły dość zasadnicze zmiany w sposobie obejmowania kontrolą nowych substancji psychoaktywnych („dopalaczy”), jak również środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

Według nowych zapisów w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, „dopalacze” zostały de facto zrównane z narkotykami. Posiadanie „dopalaczy” będzie karane, a posiadaczom ww. substancji grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. W przypadku posiadania znacznych ich ilości grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, za handel nimi – nawet do lat 12.

Nowe rozwiązania prawne umożliwiają delegalizację substancji psychoaktywnych
na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia, co znacznie przyśpieszy objęcie kontrolą kolejnych „dopalaczy”.

Ponadto do polskiej legislacji wprowadzone zostały tzw. grupy generyczne substancji.
W przypadku rozwiązania generycznego, ustawodawca ustala precyzyjną definicję rodzin substancji, tzn. powyższe rozwiązanie prawne przewiduje objęcie kontrolą nie tylko konkretnej substancji i jej soli, estrów czy izomerów, ale szerszej grupy substancji.
Do takiej grupy substancji włączane są związki strukturalne podobne do interesującej nas substancji, w których pierścieniach podmieniony został jakiś podstawnik.

Prawo generyczne obowiązuje również w innych krajach europejskich – takich, jak: Węgry, Niemcy, Finlandia,  Litwa, Łotwa, Estonia, Irlandia czy Wielka Brytania.

Przed wejściem w życie opisywanych zmian wpisanie substancji psychoaktywnych na listę substancji kontrolowanych wymagało nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Obecnie kontrolowanie substancji psychoaktywnych będzie odbywać się na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, w którym znalazły się wszystkie dotychczas objęte kontrolą substancje psychotropowe i środki odurzające, jak również cztery grupy generyczne oraz nowe substancje psychoaktywne z wcześniejszych rozporządzeń Ministra Zdrowia.

Opracował: Artur Malczewski
Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii