Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Raporty / Raporty z badań / Problemowe używanie
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od kliku lat odnotowujemy stabilny trend w liczbie zgonów z powodu narkotyków. W 2009 roku zarejestrowano 247 bezpośrednich zgonów z powodu zażycia narkotyków. W 2009 roku najwięcej zgonów w Polsce odnotowano w województwie mazowieckim – 73 osoby (30% wszystkich zgonów w Polsce). Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie z liczbą 32 przypadków śmiertelnych (13%), a trzecią pozycję zajęło województwo pomorskie - 29 zgonów (12%). (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Problemowe używanie

"Zgony wśród problemowych użytkowników narkotyków. Badania kohortowe". Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2017."Iniekcyjni użytkownicy substancji psychoaktywnych - identyfikacja problemów i potrzeb na przykładzie pięciu polskich miast: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań i Lublin". Fundacja Redukcji Szkód, 2015.
"Substytucja: z terapią czy bez...?". Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii (PTZN) w Zielonej Górze, 2015.
 "Zgony wśród narkomanów. Badania kohortowe". Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2014.

 

"Alternatywny dyskurs o substancjach psychoaktywnych na podstawie analizy forum internetowego Hyperreal." Pracownia Rozwoju Osobistego, 2014.

 

 

"Konstruowanie poczucia kontroli użytkowników nad marihuaną i kontekst nie-legalności." Pracownia Rozwoju Osobistego, 2013.

 

"Pierwsze ogólnopolskie badanie klientów oraz programów niskoprogowych w 2008 roku. Projekt francusko-polski." Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, 2009.

 

"Oszacowanie liczby problemowych użytkowników narkotyków i analiza wzorów używania narkotyków oraz związanych z tym problemów" Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2007.

plik w formacie pdf

 

"Wzory używania narkotyków i problemy z tym związane wśród mieszkańców Warszawy, Krakowa, Poznania i Wrocławia. Oszacowanie liczby narkomanów w Polsce" Instytut Psychiatrii i Neurologii 2002.

plik w formacie pdf

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii