Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Raporty / Raporty z badań / Badania wśród młodzieży
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku z powodu problemu narkotykowego przyznano świadczenia 3497 rodzinom, z tego 462 rodzinom mieszkających na wsi. W sumie pomocą społeczną objęto 5791 osób. Jest to wzrost liczby rodzin, którym przyznano świadczenia z powodu problemu narkotykowego w porównaniu do roku 2009, kiedy pomoc otrzymało 3320 rodzin (448 mieszkających na wsi). Liczba osób objętych świadczeniami w 2010 roku była podobna: 5778. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Badania wśród młodzieży

"Młodzież 2016" Fundacja Badania Opinii Społecznej CBOS, 2017 r.
„Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną.” Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2015 r. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD. KBPN, PARPA, IPiN, 2015.
"Młodzież 2013" Fundacja Badania Opinii Społecznej CBOS, 2014 r.

Obraz w formacie pdf

 

"Monitorowanie zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego młodzieży. Badania mokotowskie 2012". Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2013 r.

 

 

„Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną.” Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2011 r. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD. Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2011.

plik w formacie pdf

 

 

"Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów: klasy I-III". Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2011.

plik w formacie pdf

 

 

„Ocena wiedzy, postaw i zagrożeń dotyczących używania substancji psychoaktywnych przez młodzież niepełnosprawną wzrokowo” Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2011.

plik w formacie pdf

 

„Młodzież 2010” Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS, 2010.

plik w formacie pdf

 

 

„Młodzież a narkotyki” Agencja Badawczo – Informacyjna PASAD, 2009.

plik w formacie pdf

 

 

„Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym a używanie substancji psychoaktywnych” PBS DGA Spółka z o.o., 2009.

plik w formacie pdf

 

Raport techniczny z realizacji projektu badawczego pn. "Monitorowanie zachowań ryzykownych młodzieży. Badania mokotowskie". Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2009.

plik w formacie pdf

 

„Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną – Młodzież 2008” Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS, 2008.

plik w formacie pdf

 

„Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną.” Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2007 r. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD. Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2007.

plik w formacie pdf

 

 

"The 2007 ESPAD Report. Substance Use Among Students in 35 European Countries" (Międzynarodowy Raport ESPAD) - wersja angielska

plik w formacie pdf

 

 

„Stosowanie leków bez zalecenia lekarza oraz wybrane problemy związane ze zdrowiem warszawskich nastolatków” Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2007.

plik w formacie pdf

 

 

„Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną.” Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2005 r. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD. Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2005.

plik w formacie pdf

 

 

"Używanie substancji psychoaktywnych przez studentów. Studenci 2004" Raport z badania ankietowego. PBS, 2004

 

 

„Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną.” Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2003 r. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD. Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2003.

plik w formacie pdf

 

 

„Młodzież 2003” Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS, 2003.

plik w formacie pdf

 

 

„Młodzież a substancje psychoaktywne”. Komunikat z badań, 2003.

plik w formacie pdf

 

 

"Juvenile deliquency and substance abuse" National Bureau for Drug Prevention, 2003 - wersja angielska

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii