Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Najnowsze dane dotyczące problemu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w Europie
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Zgodnie z danymi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w 2008 roku zidentyfikowano w Europie 13 nowych substancji psychoaktywnych. W 2009 roku liczba ta zwiększyła się do 24. W roku 2010 zidentyfikowano 40 nowych substancji.
Najnowsze dane dotyczące problemu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w Europie
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii ogłosiło dzisiaj w Lizbonie Europejski raport narkotykowy 2016: Tendencje i osiągnięcia.

Według najnowszych informacji, europejski rynek narkotyków funkcjonuje nadal prężnie. W corocznym przeglądzie agencja zwraca uwagę na zagrożenia zdrowotne związane z używaniem silnie działających środków, nieustannie pojawiające się nowe substancje oraz zmieniające się wzorce używania narkotyków. EMCDDA wyraża również zaniepokojenie wzrostem zgonów na skutek przedawkowania narkotyków w niektórych krajach oraz zagrożeniami stwarzanymi przez internetowy rynek narkotyków. Według raportu „najnowsza analiza uwidacznia potrzebę wzięcia pod uwagę w europejskiej strategii narkotykowej szeregu bardziej złożonych aspektów tego problemu niż dotychczas”.

Raport oraz informacje prasowe dostępne są na stronie EMCDDA: http://www.emcdda.europa.eu/edr2016

Wersja polska raportu jest dostępna pod linkiem: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2637/TDAT16001PLN.pdf

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii