Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / XII Spotkanie Programów Redukcji Szkód
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku ujawniono w Polsce 1502 kilogramy marihuany oraz 583 nielegalne uprawy konopi indyjskich. Stężenie THC w marihuanie zabezpieczonej w Polsce wyniosło 8%. Średnia cena grama marihuany według danych CINN KBPN w 2010 roku wyniosła 26 zł, zaś najczęściej występująca w sprzedaży - 30 zł. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
XII Spotkanie Programów Redukcji Szkód
W dniach 30-31 maja w Falentach odbyła się coroczna konferencja programów redukcji szkód zorganizowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz eksperci województw mazowieckiego, małopolskiego, lubelskiego oraz łódzkiego.

Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia wyników dwóch badań finansowanych przez KBPN.  Pierwszy projekt pt. „Adekwatność systemu pomocy osobom uzależnionym od narkotyków w stosunku do potrzeb jego klientów (ASK)” realizowany był przez Instytut Psychiatrii i Neurologii. Drugi pt. „Iniekcyjni użytkownicy substancji psychoaktywnych - identyfikacja problemów i potrzeb na przykładzie pięciu polskich miast” został zrealizowany przez Fundację Redukcji Szkód. W ramach konferencji Krajowe Centrum ds. AIDS zorganizowało sesję międzynarodową podczas której uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji prelegentów z Hiszpanii oraz Finlandii dotyczących sytuacji HIV/AIDS oraz działań z zakresu redukcji szkód. Przedstawiciele Krajowego Centrum ds. AIDS w swojej prezentacji przedstawili założenia międzynarodowego projektu HA-REACT (EU Joint Action on HIV and co-infection prevention and harm reduction, którego nadrzędnym celem jest poprawa profilaktyki HIV i infekcji powiązanych, zwłaszcza gruźlicy (TB) i wirusowego zapalenia wątroby, wśród osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach (PWID). Trzyletni projekt realizuje 23 partnerów z 18 państw członkowskich UE (przy wsparciu partnerów współpracujących), został on uruchomiony pod koniec 2015 roku i jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej (UE). Program wdrażany jest przede wszystkim w trzech państwach: na Litwie, Łotwie i na Węgrzech (tzw. państwa priorytetowe programu), zaś narzędzia oraz rekomendacje wypracowane w trakcie realizacji mają posłużyć wszystkim państwom członkowskim UE. Na zakończenie pierwszego dnia wygłoszone zostały prezentacje dotyczące polityki narkotykowej oraz redukcji szkód na świecie (Open Society Foundations) a także wyniki międzynarodowej konferencji Urban Drug Policies, która odbyła się w Warszawie na początku roku. Podczas drugiego dnia spotkania omawiane były kwestie związane z pomocą osobom, które używają narkotyków w iniekcjach. Obecny system pomocy (noclegowanie, placówki pomocowe itp.) nie jest przygotowany do zaopiekowaniem się osobami bezdomnymi, które są czynnymi użytkownikami narkotyków. Sposoby pomocy czynnym użytkownikom jak również osobom, które zakończyły leczenie poruszane były podczas pierwszej sesji w prezentacji wygłoszonej przez przedstawicielkę Fundacji Czyste Dźwięki. W ramach tej samej sesji przedstawiony został także pomysł Stowarzyszenia Jump 93 na Zintegrowane Centrum Pomocy w Warszawie. Po przerwie przedstawiciel Poradnii onar z Krakowa podzieliła się z uczestnikami swoim doświadczeniem w pracy ze starszymi osobami używającymi narkotyków. Druga sesja dała także szansę na wymianę doświadczeń realizatorom programów redukcji szkód prowadzonych w klubach i dyskotekach. Tego typu działania realizowane są np. w Szczecinie, Sopocie, Wrocławiu czy Warszawie od wielu lat. Prezentację o tej tematyce zaprezentowali pracownicy Poradni Monar z Krakowa, która od 2015 roku realizuje projekt Czyste Bity skierowany do okazjonalnych użytkowników narkotyków oraz osób narażonych na podejmowanie ryzykowanych zachowań seksualnych. W tym czasie dotarł on do około 30 tysięcy osób, w tym około 10 tysięcy osób w kontakcie bezpośrednim. Zespół party workerów liczy ośmiu aktywnych członków. Na zakończenie przedstawiono program pomocy prawnej „Narkotyki na gorącym uczynku” realizowany w Poradni Monar w Krakowie.

Program konferencji

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii