Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Europejskie Standardy w Profilaktyce na Litwie
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Liczba problemowych użytkowników narkotyków w Polsce w 2010 roku mieściła się w przedziale 57 000-103 000 osób (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Europejskie Standardy w Profilaktyce na Litwie
Od kliku lat polski Reitox Focal Point z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii współpracuje z Focal Pointami w krajach bałtyckich. Pod koniec czerwca zostało zorganizowane szkolenie dla litewskich specjalistów zajmujących profilaktyką na temat Europejskich Standardów Jakości w Profilaktyce.

Litewski odpowiednik Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii: Departament Kontroli Narkotyków, Alkoholu oraz Tytoniu (DKNAT) wyraził w ubiegłym roku zainteresowanie wdrażaniem Europejskich Standarów (European Drug Prevention Quality Stadandards - EDPQS) na Litwie. Polska od samego początku uczestniczyła w pracach nad opracowaniem i rozpowszechnianiem standardów w ramach europejskich projektów[1] finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W pierwszym europejskim projekcie polską instytucją było Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) w drugiej fazie wiodącym partnerem było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wspierane przez KBPN. W ciągu ostatnich kilku lat kilkudziesięciu ekspertów z kilkunastu krajów europejskich pracowało nad europejskimi standardami. W  efekcie powstał podręcznik prezentujący Europejskie Standardy (w języku angielskim, polskim[2], węgierski i szwedzkim), jego krótka wersja (wydana w kilkunastu językach w tym po polsku) oraz cztery poradniki (tzw. toolkits w języku angielskim) adresowane do różnych grup docelowych. W zależności od potrzeb,  szkolenie EDPQS może trwać od trzech godzin do dwóch dni. W ramach drugiej fazy projektu przeprowadzono w kilku krajach szkolenia pilotażowe dla różnych grup odbiorców. Polska była jednym krajem, gdzie zrealizowane dwudniowe szkolenie które zostało zorganizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ze wsparciem KBPN. Po zakończenie projektu odbyły się kolejne szkolenia w Warszawie, Katowicach oraz Poznaniu finansowane ze środków samorządu województw. Powyższe doświadczenia były pomocne w przeprowadzeniu  szkolnie na Litwie. Na Litwie grupa uczestnicząca w szkoleniu, które odbyło się 30 czerwca w Wilnie, składała się z przedstawicieli różnych środowisk: m.in. urzędnicy szczebla centralnego i samorządowego (Wilno), organizacje pozarządowe, studenci. W sumie w szkoleniu uczestniczyło ponad 20 osób, z których sześć zajmowała się prowadzeniem zajęć profilaktycznych. Zakres tematyczny treningu, oprócz wykładów na temat Europejskich Standardów, obejmował zajęcia warsztatowe w grupach. Uczestnicy wykorzystywali standardy m.in. do próby oceny i weryfikacji przedstawionych im projektów profilaktycznych a na końcu sami próbowali przygotować zarys programu profilaktycznego w oparciu o niektóre standardy. Szkolenie odbyło się w urzędzie miasta Wilna w języku angielskim. Jednakże uczestnicy otrzymali prawie wszystkie materiały w języku litewskim. W szkoleniu brali udział również pracownicy Departamentu Kontroli Narkotyków, Alkoholu oraz Tytoniu, którzy wykorzystując doświadczenia ze szkolenia mają w tym roku przeszkolić jeszcze co najmniej 30 osób w kolejnych edycjach.

Opracował: Artur Malczewski

[1] Strona projektu znajduje się pod adresem: http://prevention-standards.eu  i jest cały czas aktualizowana.

[2] Podręcznik dostępny jest na stronie Centrum Informacji KBPN: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=454227
Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii