Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Przeciwdziałanie nowym substancjom psychoaktywnym – materiały EMCDDA
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Programy postrehabilitacyjne dla osób po ukończonej terapii, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego prowadzone są w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie braków w edukacji oraz podjęcie ról społecznych. Obok działań terapeutycznych mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia, prowadzone są kursy zawodowe czy też kursy doskonalenia umiejętności. Często w ramach realizowanych programów zatrudniani są pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych w załatwianiu formalności urzędowych.
Przeciwdziałanie nowym substancjom psychoaktywnym – materiały EMCDDA
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)opublikowało opracowanie (tzw. Perspectives on drugs) przedstawiające interwencje w obszarze profilaktyki, leczenia, redukcji szkód oraz zatruć związanych z „dopalaczami”.

Na stronie EMCDDA udostępniono zestaw materiałów związanych z tematyką "dopalaczy". Poniżej znajdują się stosowne linki:

Strona internetowa dotycząca problemu “dopalaczy” – Perspectives on drugs: health responses to new psychoactive substances: http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/health-responses-to-nps 

Materiały video poświęcone różnego rodzaju interwencjom: http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/health-responses-to-nps

Raport EMCDDA w zakresie przeciwdziałania problemowi “dopalaczy”: http://www.emcdda.europa.eu/publications/ad-hoc/nps-responses
Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii