Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Raporty
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Programy postrehabilitacyjne dla osób po ukończonej terapii, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego prowadzone są w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie braków w edukacji oraz podjęcie ról społecznych. Obok działań terapeutycznych mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia, prowadzone są kursy zawodowe czy też kursy doskonalenia umiejętności. Często w ramach realizowanych programów zatrudniani są pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych w załatwianiu formalności urzędowych.
Raporty
W tej części serwisu znajdą Państwo raporty CINN dotyczące rozmaitych aspektów problemu narkotykowego w Polsce oraz w Europie.

Publikujemy tutaj Raporty Krajowe dotyczące sytuacji narkotykowej w Polsce, przygotowane corocznie przez KBPN na potrzeby krajowe oraz w ramach sprawozdawczości do Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA).  Raporty te przedstawiają kompleksowe opracowanie dotyczące wielu wymiarów problemu narkotyków i narkomanii w Polsce. Oparte są na najnowszych danych oraz analizach dotyczących tego  zjawiska w Polsce.

Ponadto znajdą  Państwo  Raporty Roczne o stanie problemu narkotykowego w Europie przygotowywane przez EMCDDA, a także pełną dokumentację działań badawczych podejmowanych i zlecanych przez CINN.

Raporty, dane oraz opracowania prezentowane w tej części serwisu mogą służyć poszerzeniu wiedzy na temat samego zjawiska narkotyków i narkomanii  oraz stanowić źródło informacji do prowadzenia racjonalnej polityki narkotykowej, zarówno w wymiarze centralnym jak i lokalnym. Mamy też nadzieję, że staną się inspiracją dla badaczy oraz pozwolą im zidentyfikować deficytowe obszary badawcze. Problem narkomanii oraz narkotyków jest nie tylko jednym z głównych problemów zdrowia publicznego, ale także szerokim zjawiskiem kulturowym i społecznym.

 


Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii