Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Raporty
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku ujawniono w Polsce 1502 kilogramy marihuany oraz 583 nielegalne uprawy konopi indyjskich. Stężenie THC w marihuanie zabezpieczonej w Polsce wyniosło 8%. Średnia cena grama marihuany według danych CINN KBPN w 2010 roku wyniosła 26 zł, zaś najczęściej występująca w sprzedaży - 30 zł. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Raporty
W tej części serwisu znajdą Państwo raporty CINN dotyczące rozmaitych aspektów problemu narkotykowego w Polsce oraz w Europie.

Publikujemy tutaj Raporty Krajowe dotyczące sytuacji narkotykowej w Polsce, przygotowane corocznie przez KBPN na potrzeby krajowe oraz w ramach sprawozdawczości do Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA).  Raporty te przedstawiają kompleksowe opracowanie dotyczące wielu wymiarów problemu narkotyków i narkomanii w Polsce. Oparte są na najnowszych danych oraz analizach dotyczących tego  zjawiska w Polsce.

Ponadto znajdą  Państwo  Raporty Roczne o stanie problemu narkotykowego w Europie przygotowywane przez EMCDDA, a także pełną dokumentację działań badawczych podejmowanych i zlecanych przez CINN.

Raporty, dane oraz opracowania prezentowane w tej części serwisu mogą służyć poszerzeniu wiedzy na temat samego zjawiska narkotyków i narkomanii  oraz stanowić źródło informacji do prowadzenia racjonalnej polityki narkotykowej, zarówno w wymiarze centralnym jak i lokalnym. Mamy też nadzieję, że staną się inspiracją dla badaczy oraz pozwolą im zidentyfikować deficytowe obszary badawcze. Problem narkomanii oraz narkotyków jest nie tylko jednym z głównych problemów zdrowia publicznego, ale także szerokim zjawiskiem kulturowym i społecznym.

 


Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii