Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Europejskie badanie internetowe dotyczące narkotyków
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W ramach systemu leczenia udzielane są następujące świadczenia dla osób uzależnionych od narkotyków: porada diagnostyczna i terapeutyczna, psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna, sesje psychoterapii psychoedukacyjnej, leczenie zespołów abstynencyjnych, terapia podtrzymująca (zapobieganie nawrotom), leczenie substytucyjne. Świadczenia te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie kontraktów zawieranych z publicznymi/niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. W ostatnich latach obserwujemy wzrost nakładów na terapię uzależnień przez NFZ, ale także i wzrost wymogów stawianych świadczeniodawcom.
Europejskie badanie internetowe dotyczące narkotyków
Pod koniec 2017 r. rozpoczęła się realizacja internetowego badania ankietowego, którego głównym celem jest lepsze zrozumienie wzorów używania narkotyków w krajach UE.

Do promocji ww. badania została utworzona strona na facebooku, gdzie znajdą Państwo video na temat badania: https://www.facebook.com/Europejskie-internetowe-badanie-dot-narkotyków-389911858108313/?ref=aymt_homepage_panel 

Ankieta do wypełnienia znajduje się na stronie: https://drugusersurvey.limequery.com/index.php/634593/lang-pl

W badaniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat i w ciągu ostatnich 12 miesięcy używały jednej z następujących substancji: przetwory konopi (haszysz lub marihuana), kokaina (proszek), ekstazy/MDMA, amfetamina, metamfetamina lub „dopalacze” (NSP).

Zapraszamy do przekazywania informacji o badaniu i/lub wypełnienia ankiety.

 

Opracował: Artur Malczewski

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii