Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Publikacja dotycząca nowych substancji psychoaktywnych
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2008 r. w Polsce funkcjonowało według szacunków ok. 40 sklepów z tzw. dopalaczami. W październiku 2010 r. przed akcją Inspekcji Sanitarnej funkcjonowało ponad 1300 sklepów. W wyniku akcji sklepy zostały zamknięte.
Publikacja dotycząca nowych substancji psychoaktywnych
Publikacja podejmuje zagadnienie „dopalaczy” jako nowego ryzyka i wyzwania dla służby zdrowia, oświaty, polityki społecznej, wymiaru sprawiedliwości, nauki, a także dla rodziców, zbiorowości lokalnych czy całego społeczeństwa.

Ro­snące ryzyko zażywania nowych substancji psychoaktywnych dokumentują coraz częstsze przypadki zatruć, a nawet śmierci. Tymczasem nasza wiedza nie nadąża za dynamiką zmian związanych z dostępnymi na rynku nowymi substancjami psycho­aktywnymi. Na te i wiele innych pytań autorzy książki próbują dać odpowiedź, opierając się na obszernych badaniach, prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu: I-TREND (Internet tools for research in Europe on new drugs), finansowanego ze środków unijnych (Directorate-General Justice, Directorate A) oraz ze środków przeznaczonych na finansowanie nauki w latach 2013–2015 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W realizacji projektu wzięły udział: Francuskie Cen­trum Monitorowania Narkotyków i Uzależnień
(OFDT – lider projektu), I Wydział Medycyny Uniwersytetu Karola (Czechy), Trimbos Instytut (Holandia), Północno­-Zachodnie Centrum Obserwacji Zdrowia (NWPHO – Wielka Brytania) i Uniwersytet SWPS (Polska).

Prezentowane wyniki badań z czterech krajów zostały wzbogacone o wyniki badań nad nowymi substancjami psychoaktywnymi, które były prowa­dzone w Niemczech. Analiza tych danych jest zawarta w rozdziale 6 niniejszej pu­blikacji, autorstwa dwóch znakomitych badaczy niemieckich: Bernda Werse i Dirka Eggera.

"Nowe substancje psychoaktywne - nowe ryzyka i wyzwania"

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii