Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Objęcie kontrolą dwóch nowych kannabinoidów w UE
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od kliku lat odnotowujemy stabilny trend w liczbie zgonów z powodu narkotyków. W 2009 roku zarejestrowano 247 bezpośrednich zgonów z powodu zażycia narkotyków. W 2009 roku najwięcej zgonów w Polsce odnotowano w województwie mazowieckim – 73 osoby (30% wszystkich zgonów w Polsce). Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie z liczbą 32 przypadków śmiertelnych (13%), a trzecią pozycję zajęło województwo pomorskie - 29 zgonów (12%). (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Objęcie kontrolą dwóch nowych syntetycznych kannabinoidów w UE
EMCDDA poinformowała, że Rada Unii Europejskiej 14 maja podjęła decyzję o umieszczeniu dwóch nowych syntetycznych kannabinoidów na liście substancji kontrolowanych w 28 państwach członkowskich. Przedmiotowe decyzje wykonawcze Rady UE, podjęte w oparciu o propozycje Komisji Europejskiej, stanowią ostatni etap trzystopniowej procedury legislacyjnej, której celem jest przeciwdziałanie nowym substancjom psychoaktywnym (NSP) będącym zagrożeniem w wymiarze zdrowotnym i społecznym. Przedmiotowe substancje – ADB-CHMINACA i CUMYL-4CN-BINACA – zagrażają zdrowiu mieszkańców Europy.

Szkodliwe skutki działania ww. substancji zgłaszane były przez kraje członkowskie UE w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania (EWS), którego operatorami są EMCDDAEuropol. W momencie opublikowania decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, państwa członkowskie będą miały rok na objęcie substancji kontrolą w ramach przepisów krajowych.      

Decyzje opierają się na wnioskach z formalnej oceny ryzyka używania tychże substancji, jakich w listopadzie 2017 r. dokonał Komitet Naukowy EMCDDA, przy udziale ekspertów zewnętrznych z państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej, Europolu Europejskiej Agencji Leków. Przedmiotem oceny ryzyka były zagrożenia społeczno-zdrowotne oraz międzynarodowy przemyt ww. substancji, a także zaangażowanie w ten proceder zorganizowanych grup przestępczych.

Substancja ADB-CHMINACA  jest dostępna na rynkach UE od co najmniej 2014 roku i została wykryta w 17 państwach członkowskich oraz Turcji i Norwegii. W trakcie dokonywania oceny ryzyka w trzech państwach członkowskich UE (Niemcy, Węgry i Szwecja) odnotowano 13 zgonów na skutek kontaktu z tą substancją.

Druga substancja o nazwie CUMYL-4CN-BINACA występuje w obrocie na rynku europejskim od co najmniej 2015 roku i wykryto ją w 11 państwach członkowskich oraz w Turcji. W trakcie dokonywania oceny ryzyka w dwóch państwach członkowskich UE (Węgry i Szwecja) stwierdzono 11 zgonów w wyniku kontaktu z tą substancją.

Obie substancje miały postać ziołowych mieszanek przeznaczonych do palenia bądź proszku. Jednakże, dostępne są one również w innej postaci (np. bibułki, roztwory inhalacyjne do e-papierosów).     

Syntetyczne kannabinoidy charakteryzują się działaniem podobnym do tetrahydrokannabinolu (THC), głównej substancji czynnej w konopiach indyjskich, natomiast dodatkowo cechuje je zagrażająca życiu toksyczność. Od mniej więcej 2006 roku, w Europie sprzedawane
są „dopalacze” zawierające syntetyczne kannabinoidy, które reklamowane są jako „legalne” zamienniki konopi indyjskich. Na dziewięć ocen ryzyka dokonanych przez EMCDDA w 2017 roku, cztery dotyczyły syntetycznych kannabinoidów.  

(Tłumaczenie informacji ze strony EMCDDA).    

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii