Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konsultacje publiczne w sprawie oceny Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku z powodu problemu narkotykowego przyznano świadczenia 3497 rodzinom, z tego 462 rodzinom mieszkających na wsi. W sumie pomocą społeczną objęto 5791 osób. Jest to wzrost liczby rodzin, którym przyznano świadczenia z powodu problemu narkotykowego w porównaniu do roku 2009, kiedy pomoc otrzymało 3320 rodzin (448 mieszkających na wsi). Liczba osób objętych świadczeniami w 2010 roku była podobna: 5778. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Konsultacje publiczne w sprawie oceny Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Komisja Europejska przeprowadza obecnie ocenę Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), obejmującą okres od 2013 r. do połowy 2018 r., zgodnie z art. 23 rozporządzenia w sprawie EMCDDA.

Ocena powinna zawierać zalecenia dotyczące sposobów poprawy funkcjonowania agencji w zakresie jej podstawowej działalności, w tym w dziedzinie współpracy transgranicznej
na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Ponadto ocena powinna wskazywać czy uprawnienia EMCDDA pozostają odpowiednie w kontekście zmienionych warunków ramowych i ewentualnych ograniczeń finansowych. W związku z tym należy starannie ocenić adekwatność, efektywność, skuteczność, spójność i unijną wartość dodaną funkcjonowania EMCDDA.

Te otwarte konsultacje publiczne stanowią integralną część procesu oceny, a ich celem jest zebranie opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat działania agencji od 2013 r., a także możliwych sposobów usprawnienia jej działania.

Jednocześnie konsultanci zewnętrzni będą starali się pozyskać opinie różnych zainteresowanych stron za pomocą różnych rodzajów kwestionariuszy.

Zachęcamy do wypełnienia kwestionariusza, który jest dostępny pod poniższym linkiem:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-monitoring-centre-drugs-and-drug-addiction-emcdda_pl  

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii