Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Publikacja EMCDDA dotycząca ewaluacji w języku polskim
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku podejrzanych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii było 26 865. Najwięcej osób zarejestrowano w województwie mazowieckim (4678 osób, 17,5% wszystkich podejrzanych) następnie dolnośląskim (3325, 13%). Na trzecim miejscu jest również województwo śląskie z liczbą 2610 podejrzanych, co stanowi 10% wszystkich podejrzanych osób w 2010. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Publikacja EMCDDA dotycząca ewaluacji w języku polskim
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przetłumaczyło na język polski i wydało publikację Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii pt. „Ewaluowanie polityki antynarkotykowej. Zlecanie i zarządzanie ewaluacjami – przewodnik w 7 krokach”.

Publikacja EMCDDA ma na celu podsumowanie podstawowych kwestii, które powinny zostać rozważone przez osoby odpowiedzialne za kreowanie polityki antynarkotykowej bądź zlecanie ewaluacji tego typu polityki, strategii czy interwencji.
Niniejszy przewodnik przedstawia kluczowe zagadnienia dla osób zajmujących się zlecaniem i zarządzeniem ww. ewaluacjami i stanowi wprowadzenie do literatury fachowej.

Celem ww. publikacji jest również pomoc w wyborze optymalnego podejścia w ramach ewaluacji poprzez ukazanie korzyści płynących z realizacji każdej z nich.

Poniżej publikacja do pobrania:

„Ewaluowanie polityki antynarkotykowej. Zlecanie i zarządzanie ewaluacjami – przewodnik w 7 krokach”

Opracował: Artur Malczewski

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii