Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Publikacja EMCDDA dotycząca ewaluacji w języku polskim
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W roku 2009 zarejestrowano 709 nowych zakażeń HIV, w tym 49 (7%) dotyczyło iniekcyjnych użytkowników narkotyków. Należy jednak wskazać możliwość niedoszacowania danych, ponieważ w przypadku 523 (74%) zgłoszonych nowych zakażeń HIV w 2009 roku nie podano prawdopodobnej drogi infekcji.
Publikacja EMCDDA dotycząca ewaluacji w języku polskim
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przetłumaczyło na język polski i wydało publikację Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii pt. „Ewaluowanie polityki antynarkotykowej. Zlecanie i zarządzanie ewaluacjami – przewodnik w 7 krokach”.

Publikacja EMCDDA ma na celu podsumowanie podstawowych kwestii, które powinny zostać rozważone przez osoby odpowiedzialne za kreowanie polityki antynarkotykowej bądź zlecanie ewaluacji tego typu polityki, strategii czy interwencji.
Niniejszy przewodnik przedstawia kluczowe zagadnienia dla osób zajmujących się zlecaniem i zarządzeniem ww. ewaluacjami i stanowi wprowadzenie do literatury fachowej.

Celem ww. publikacji jest również pomoc w wyborze optymalnego podejścia w ramach ewaluacji poprzez ukazanie korzyści płynących z realizacji każdej z nich.

Poniżej publikacja do pobrania:

„Ewaluowanie polityki antynarkotykowej. Zlecanie i zarządzanie ewaluacjami – przewodnik w 7 krokach”

Opracował: Artur Malczewski

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii