Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Publikacja EMCDDA dotycząca ewaluacji w języku polskim
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od roku 1985, czyli momentu wprowadzenia rutynowego systemu nadzoru epidemiologicznego nad HIV/AIDS w Polsce, do końca 2009 roku zarejestrowano 12784 przypadki zakażeń HIV. Wśród nich 5750 (45%) stanowiły osoby używające narkotyków w iniekcjach, w tym 4309 (75%) mężczyzn oraz 1392 (24%) kobiety (w przypadku 49 zgłoszeń nie została podana płeć osoby).
Publikacja EMCDDA dotycząca ewaluacji w języku polskim
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przetłumaczyło na język polski i wydało publikację Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii pt. „Ewaluowanie polityki antynarkotykowej. Zlecanie i zarządzanie ewaluacjami – przewodnik w 7 krokach”.

Publikacja EMCDDA ma na celu podsumowanie podstawowych kwestii, które powinny zostać rozważone przez osoby odpowiedzialne za kreowanie polityki antynarkotykowej bądź zlecanie ewaluacji tego typu polityki, strategii czy interwencji.
Niniejszy przewodnik przedstawia kluczowe zagadnienia dla osób zajmujących się zlecaniem i zarządzeniem ww. ewaluacjami i stanowi wprowadzenie do literatury fachowej.

Celem ww. publikacji jest również pomoc w wyborze optymalnego podejścia w ramach ewaluacji poprzez ukazanie korzyści płynących z realizacji każdej z nich.

Poniżej publikacja do pobrania:

„Ewaluowanie polityki antynarkotykowej. Zlecanie i zarządzanie ewaluacjami – przewodnik w 7 krokach”

Opracował: Artur Malczewski

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii