Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Raport z badań dotyczących rozpowszechnienia zakażeń przenoszonych poprzez krew: wirusem HIV oraz wirusami zapaleń wątroby typu B i C (HBV, HCV)
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku gminy wydały na wdrażanie gminnych programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii 65 090 949 zł. Kwota ta stanowiła 29% wszystkich wydatków w ramach KPPN. Najwięcej wydano na realizację działań profilaktycznych - 85%. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Raport z badań dotyczących rozpowszechnienia zakażeń przenoszonych poprzez krew: wirusem HIV oraz wirusami zapaleń wątroby typu B i C (HBV, HCV)
Badania wskazują, iż rozpowszechnienie zakażeń przenoszonych poprzez krew: wirusem HIV oraz wirusami zapaleń wątroby typu B i C (HBV, HCV) jest częstsze wśród osób używających środki odurzające w iniekcjach, domięśniowo i/lub podskórnie, niż w populacji ogólnej. W celu oszacowania częstości występowania zakażeń przenoszonych poprzez naruszenie ciągłości tkanek oraz kontakty seksualne w populacji osób przyjmujących środki odurzające we wstrzyknięciu, w wybranych regionach w Polsce w latach 2017 i 2018 zostało zrealizowane badanie pt. „Stan zdrowia osób przyjmujących środki odurzające we wstrzyknięciach w zakresie chorób zakaźnych przenoszonych poprzez naruszenie ciągłości tkanek oraz kontakty seksualne. Rozpowszechnienie. Wiedza. Zachowania”.

Powyższe badanie zostało w całości sfinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i zrealizowano je w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny we współpracy z Górnośląskim Stowarzyszeniem „Wspólnota” w Chorzowie, Poradnią „Monar” w Krakowie, Fundacją Polityki Społecznej „Prekursor” oraz Dolnośląskim Stowarzyszeniem Psychoprofilaktycznym „Return” we Wrocławiu.

Badanie miało na celu:
1. Oszacowanie częstości występowania zakażeń przenoszonych drogą naruszenia ciągłości tkanek oraz kontaktów seksualnych w populacji osób przyjmujących środki odurzające we wstrzyknięciu, w wybranych regionach w Polsce;
2.Ocenę częstości podejmowania przez respondentów zachowań ryzykownych oraz oszacowania zależności pomiędzy czynnikami behawioralnymi a ryzykiem zakażeń;
3. Ocenę częstości stosowania nowych substancji psychoaktywnych;
4. Ocenę dostępu do diagnostyki zakażeń;
5. Ocenę dostępu do działań prewencyjnych;
6. Ocenę dostępu do leczenia w przypadku osób wiedzących o swoim zakażeniu.

Opracował: Artur Malczewski

Raport z badania dostępny jest pod następującym linkiem: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=166349 

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii