Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Medyczne zastosowanie kannabinoidów – publikacja EMCDDA
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2007 r. w Polsce 16% badanej młodzieży (15-16 lat) deklarowało chociaż jednorazowy kontakt z marihuaną i haszyszem, a w przypadku amfetaminy - 4%.
Medyczne zastosowanie kannabinoidów – publikacja EMCDDA
Jakie są dowody naukowe dla medycznego stosowania kannabinoidów? Jaka jest różnica między preparatami zawierającymi konopie a produktami leczniczymi i dlaczego jest to ważne? W jaki sposób reguluje się tę kwestię w UE?

Te i inne pytania zostały omówione w raporcie EMCDDA – jest to odpowiedź na rosnące zainteresowanie powyższym tematem, ponieważ coraz więcej krajów europejskich opracowuje polityki i praktyki w tej dziedzinie.

Publikacja jest dostępna w języku angielskim do pobrania na stronie EMCDDA: http://www.emcdda.europa.eu/publications/rapid-communications/medical-use-of-cannabis-and-cannabinoids-questions-and-answers-for-policymaking_en

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii