Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Współpraca z krajami bałtyckimi dotycząca problemu narkotyków i narkomanii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Dane o prawomocnych wyrokach skazujących pochodzą ze statystki Ministerstwa Sprawiedliwości. W 2009 roku zarejestrowano lekki spadek liczby osób skazanych z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 20 631 (2008) do 20 024. Najwięcej skazanych odnotowano w 2007 roku (20 801). Spośród wszystkich osób skazanych prawomocnie (20 024) na karę pozbawienia wolności skazano 14 739 w 2009 roku, z tego 85% otrzymało karę w zawieszeniu. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Współpraca z krajami bałtyckimi dotycząca problemu narkotyków i narkomanii
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (CINN KBPN) od wielu lat współpracuje z centrami monitorującymi problem narkotyków i narkomanii z krajów bałtyckich (Reitox National Focal Points EMCDDA).

W ramach wymiany doświadczeń w obszarze monitorowania i przeciwdziałania narkomanii corocznie w jednym z ww. krajów organizowane jest spotkanie pn. „Reitox Academy EMCDDA”. Powyższe działania są wspierane przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), które wraz z krajem członkowskimi Unii Europejskiej jest jednym ze współorganizatorów spotkania.

Ostatnia konferencja odbyła się w dniach 17-19 grudnia w Wilnie, dzięki Litewskiemu Departamentowi Kontroli Narkotyków, Tytoniu i Alkoholu. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w monitorowaniu problemu narkotyków i narkomanii oraz omówienie organizacji usług redukcji szkód na poziomie krajowym i europejskim, przy uwzględnieniu podobieństw i różnic dotyczących najlepszych praktyk w zakresie redukcji szkód w regionie. W spotkaniu wzięli udział m.in. kierownicy krajowych centrów monitorujących
(Reitox National Focal Points EMCDDA) z Litwy, Łotwy, Estonii oraz Polski, jak również eksperci z instytucji współpracujących z centrami monitorującymi, np. przedstawicielka Fundacji Edukacji Społecznej z Warszawy. Ponadto w trakcie niniejszego spotkania prezentacje wygłosili eksperci z Czech, Hiszpanii oraz EMCDDA. Polscy eksperci poprowadzili sesję dotyczącą działań z zakresu redukcji szkód, a także – w ramach wybranych sesji – wygłosili łącznie trzy prezentacje mające na celu przedstawienie skali problemu używania narkotyków, w tym przede wszystkim opioidów, oraz różnego rodzaju działań z zakresu redukcji szkód prowadzonych w Polsce – takich, jak np. mobilny program wymiany igieł i strzykawek czy działania party-workingowe (programy redukcji szkód realizowane w klubach i dyskotekach).

Opracował: Artur Malczewski

Osoby zainteresowane problemem narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych oraz zjawiskiem narkomanii w krajach bałtyckich zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym ww. zagadnienia, opublikowanym w trzecim numerze Serwisu Informacyjnego Uzależnienia:  https://siu.praesterno.pl/artykul/615

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii