Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Poradniki dotyczące nowych substancji psychoaktywnych (NSP)
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
We wszystkich formach leczenia od kilku lat odnotowano zmniejszanie się liczby pacjentów uzależnionych od jednej substancji z jednoczesnym wzrostem liczby pacjentów mających problem z kilkoma substancjami psychoaktywnymi. Najczęstszymi połączeniami są: przetwory konopi indyjskich + alkohol; amfetamina + przetwory konopi indyjskich; opiaty + benzodiazepiny lub leki przeciwbólowe (np. tramal); opiaty + amfetamina.
Poradniki dotyczące nowych substancji psychoaktywnych (NSP)
Z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zostały opracowane i wydane dwie publikacje na temat nowych substancji psychoaktywnych (NSP), adresowane przede wszystkim do pracowników medycznych.

Pierwsza z publikacji jest tłumaczeniem brytyjskich wytycznych „NEPTUNE” (https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=8591249). Oryginalna wersja publikacji
pt.  „NEPTUNE – Novel Psychoactive Treatment UK Network” została wydana przez brytyjską fundację pn. The Health Foundation i stanowi kompendium wiedzy na temat postępowania z osobą używającą nowych substancji psychoaktywnych. Znajdą w niej Państwo wskazówki dotyczące postępowania wobec ww. osób – zarówno w zakresie klinicznym, jak i psychospołecznym. Poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla osób pracujących w służbie zdrowia, niemniej będzie użyteczny dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić wiedzę w problematyce NSP.

Druga z publikacji zawiera natomiast polskie wytyczne dotyczące postępowania wobec użytkowników NSP i jest przeznaczona dla pracowników medycznych: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=8591252. Niniejszy poradnik stanowi pierwsze tego typu wydawnictwo na polskim rynku,a zawarte w nim wytyczne mogą być pomocne w przypadku postępowania z osobami używającymi NSP, m.in. w sytuacji zatrucia powyższymi substancjami.

Opracował:
Artur Malczewski

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii