Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od kliku lat odnotowujemy stabilny trend w liczbie zgonów z powodu narkotyków. W 2009 roku zarejestrowano 247 bezpośrednich zgonów z powodu zażycia narkotyków. W 2009 roku najwięcej zgonów w Polsce odnotowano w województwie mazowieckim – 73 osoby (30% wszystkich zgonów w Polsce). Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie z liczbą 32 przypadków śmiertelnych (13%), a trzecią pozycję zajęło województwo pomorskie - 29 zgonów (12%). (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
2015-12-18
European Research Area Network on Illicit Drugs (ERANID)
ERANID koncentruje się głównie na wzmacnianiu roli badań przekraczających granice poszczególnych krajów (głównie w Unii Europejskiej) dotyczących różnorodnych aspektów związanych z problemem narkotyków i narkomanii, takich jak np. kwestie związane z podażą i popytem, podejmowane interwencje oraz polityka narkotykowa. W tym celu współpracuje z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) oraz Pompidou-group.
2015-12-16
W dniach 2-3 grudnia br. w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Uzależnienia – nauka dla praktyki”
Konferencja została zorganizowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Radą ds. Badań Naukowych KBPN i była skierowana zarówno do badaczy, jak i praktyków pracujących w obszarze problemu narkotyków i narkomanii. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie wyników badań z ww. obszaru zrealizowanych m.in. w ramach konkursu badawczego ogłaszanego corocznie przez Krajowe Biuro, a także próbę przełożenia wyników badań na praktykę oraz dyskusję na temat roli badań naukowych i ich wpływu na kształtowanie się polityki narkotykowej oraz wzajemnych oddziaływań między nimi.
2015-12-01
Ogłoszenie wyników badania ESPAD 2015
30 listopada 2015 r. podczas konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP w Warszawie zaprezentowano wyniki najnowszego badania przeprowadzonego wśród młodzieży szkolnej dotyczącego używania substancji psychoaktywnych.
2015-11-12
XI Spotkanie programów redukcji szkód
Centrum Informacji KBPN corocznie organizuje ogólnopolską konferencję programów redukcji szkód, zajmujących się wymianą igieł i strzykawek oraz działaniami z zakresu redukcji szkód w klubach i dyskotekach.
2015-10-09
Konkluzje Rady Europejskiej dotyczące minimalnych standardów jakości w redukcji popytu na narkotyki UE zostały opublikowane 14 września br.
W 2014 r. i 2015 r. w ramach włoskiej i łotewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej trwały intensywne prace nad opracowaniem minimalnych standardów w redukcji popytu na narkotyki. Prace, które odbywały się m.in. podczas spotkań Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków w Brukseli, wspierała również polska delegacja.
2015-10-07
Konferencja dotycząca prezentacji wyników badań w zakresie problemu narkotyków i narkomanii pn. „Uzależnienia – nauka dla praktyki”
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii organizuje konferencję mającą na celu prezentację wyników badań w obszarze uzależnień, m.in. badań finansowanych w ramach konkursów badawczych Krajowego Biura, która odbędzie się w Warszawie w dniach 2-3 grudnia br.
2015-09-23
Międzynarodowe spotkanie zorganizowane przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN dotyczące nowych substancji psychoaktywnych („dopalaczy”) w Krakowie
Od ponad 10 lat KBPN zajmuje się monitorowaniem problemu nowych substancji psychoaktywnych poprzez prowadzenie Systemu Wczesnego Ostrzegania, realizację badań ilościowych oraz monitorowanie Internetu. W tym celu rozwijana jest również współpraca międzynarodowa.
2015-06-15
Konferencja prasowa dotycząca najnowszego Europejskiego Raportu Narkotykowego oraz prezentacja wyników badania Fundacji CBOS
W dniu 10 czerwca br. w Hotelu JM w Warszawie odbyła się konferencja prasowa podczas której zaprezentowano najnowszy raport dotyczący problemu narkotykowego w Europie oraz ogłoszono wyniki badania zrealizowanego przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS.
2015-06-10
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Badawczego 2015
Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2015 Dyrektora KBPN z dnia 5 marca 2015 r. informujemy, że w wyniku postępowania konkursowego dokonano wyboru projektu badawczego, który zostanie sfinansowany ze środków Krajowego Biura w 2015 r.
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii