Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od kliku lat odnotowujemy stabilny trend w liczbie zgonów z powodu narkotyków. W 2007 roku zarejestrowano 214 bezpośrednich zgonów z powody zażycia narkotyków.
2013-07-12
Międzynarodowa konferencja dotycząca Nowych Substancji Psychoaktywnych w Warszawie
W dniach 4-5 września Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN, we współpracy z węgierskim Focal Point’em i EMCDDA organizuje spotkanie poświęcone Nowym Substancjom Psychoaktywnym.
2013-07-05
Szkolenie w Tbilisi dotyczące poradnictwa internetowego w zakresie narkotyków i narkomanii
W dniach 18-20 czerwca w Tbilisi zorganizowano szkolenie dla 5 gruzińskich specjalistów poradnictwa internetowego. Spotkanie stanowiło kolejny etap projektu „Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji”, realizowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Fundacją Merkury z Wałbrzycha. Szkolenie realizowane było w ramach programu „Polska pomoc”.
2013-07-03
Używanie nielegalnych substancji psychoaktywnych – wyniki badania z 2012 roku
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wynikami badania dotyczącymi używania substancji psychoaktywnych wśród dorosłych mieszkańców Polski.
2013-06-19
Konstruowanie poczucia kontroli użytkowników nad marihuaną i kontekst nielegalności
W ramach realizacji działań z zakresu badań i monitoringu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Informacji ogłosiło w 2012 r. konkurs badawczy na projekty eksplorujące problematykę narkotyków i narkomanii dotyczącą nielegalnego rynku narkotyków, przestępczości narkotykowej oraz działań z zakresu redukcji podaży na narkotyki. W wyniku postępowania konkursowego wybrano do realizacji projekt badawczy: „Konstruowanie poczucia kontroli użytkowników nad marihuaną i kontekst nielegalności", przygotowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Rozwoju Osobistego” w Opolu.
2013-06-03
European Drug Report 2013
28 maja 2013 r. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii ogłosiło swój coroczny raport stanowiący przegląd sytuacji narkotykowej w Europie.
2013-05-14
Konkurs grantowy Komisji Europejskiej „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach” - Action Grants 2013.
Na stronie Komisji Europejskiej ukazało się zaproszenie do składania projektów w ramach tzw. Action Grants 2013 czyli grantów przeznaczonych na realizację konkretnych projektów w ramach programu „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach” (Drug Prevention and Information). Termin składania aplikacji mija 11 lipca 2013 r. o godzinie 12.00.
2013-05-06
Nowe substancje psychoaktywne – współpraca międzynarodowa
W ostatnim czasie odbyły się spotkania mające na celu rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze nowych substancji psychoaktywnych. Polska stara się odgrywać aktywną rolę w tym obszarze. Poniżej przedstawiamy krótkie omówienie ostatnich działań oraz plany na przyszłość.
2013-04-08
Konferencja inaugurująca projekt „Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji”, 29 marca, Tbilisi, Gruzja.
W dniu 29 marca br. w Tbilisi odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji”, realizowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Fundacją Merkury z Wałbrzycha. Partnerami po stronie gruzińskiej są: “Center for Mental Health and Prevention of Addiction” - instytucja działająca w ramach gruzińskiego Ministerstwa Zdrowia i “Disease Prevention, Control and Non Proliferation Association” – gruzińska organizacja pozarządowa zajmująca się problematyką uzależnień.
2013-04-04
Międzynarodowa konferencja pn. „Krajowy, regionalny i lokalny monitoring problemu narkotyków i narkomanii – wyzwania i osiągnięcia w Europie” 19-20 marca 2013 r. Warszawa
W dniach 19-20 marca 2013 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „Krajowy, regionalny i lokalny monitoring problemu narkotyków i narkomanii – wyzwania i osiągnięcia w Europie” zorganizowana przez CINN KBPN we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, a także Włoskim Reitox Focal Point oraz Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii