Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W roku 2009 zarejestrowano 709 nowych zakażeń HIV, w tym 49 (7%) dotyczyło iniekcyjnych użytkowników narkotyków. Należy jednak wskazać możliwość niedoszacowania danych, ponieważ w przypadku 523 (74%) zgłoszonych nowych zakażeń HIV w 2009 roku nie podano prawdopodobnej drogi infekcji.
2013-07-23
Ogłoszenie w sprawie Konkursu Badawczego 2013
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), zgodnie z Art. 6, ust. 3, pkt. 5 oraz pkt. 12 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r., poz. 124) zaprasza do konkursu podmioty zajmujące się tematyką badawczą i zainteresowane realizacją projektów badawczych w obszarze przeciwdziałania narkomanii.
2013-07-12
Międzynarodowa konferencja dotycząca Nowych Substancji Psychoaktywnych w Warszawie
W dniach 4-5 września Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN, we współpracy z węgierskim Focal Point’em i EMCDDA organizuje spotkanie poświęcone Nowym Substancjom Psychoaktywnym.
2013-07-05
Szkolenie w Tbilisi dotyczące poradnictwa internetowego w zakresie narkotyków i narkomanii
W dniach 18-20 czerwca w Tbilisi zorganizowano szkolenie dla 5 gruzińskich specjalistów poradnictwa internetowego. Spotkanie stanowiło kolejny etap projektu „Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji”, realizowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Fundacją Merkury z Wałbrzycha. Szkolenie realizowane było w ramach programu „Polska pomoc”.
2013-07-03
Używanie nielegalnych substancji psychoaktywnych – wyniki badania z 2012 roku
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wynikami badania dotyczącymi używania substancji psychoaktywnych wśród dorosłych mieszkańców Polski.
2013-06-19
Konstruowanie poczucia kontroli użytkowników nad marihuaną i kontekst nielegalności
W ramach realizacji działań z zakresu badań i monitoringu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Informacji ogłosiło w 2012 r. konkurs badawczy na projekty eksplorujące problematykę narkotyków i narkomanii dotyczącą nielegalnego rynku narkotyków, przestępczości narkotykowej oraz działań z zakresu redukcji podaży na narkotyki. W wyniku postępowania konkursowego wybrano do realizacji projekt badawczy: „Konstruowanie poczucia kontroli użytkowników nad marihuaną i kontekst nielegalności", przygotowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Rozwoju Osobistego” w Opolu.
2013-06-03
European Drug Report 2013
28 maja 2013 r. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii ogłosiło swój coroczny raport stanowiący przegląd sytuacji narkotykowej w Europie.
2013-05-14
Konkurs grantowy Komisji Europejskiej „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach” - Action Grants 2013.
Na stronie Komisji Europejskiej ukazało się zaproszenie do składania projektów w ramach tzw. Action Grants 2013 czyli grantów przeznaczonych na realizację konkretnych projektów w ramach programu „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach” (Drug Prevention and Information). Termin składania aplikacji mija 11 lipca 2013 r. o godzinie 12.00.
2013-05-06
Nowe substancje psychoaktywne – współpraca międzynarodowa
W ostatnim czasie odbyły się spotkania mające na celu rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze nowych substancji psychoaktywnych. Polska stara się odgrywać aktywną rolę w tym obszarze. Poniżej przedstawiamy krótkie omówienie ostatnich działań oraz plany na przyszłość.
2013-04-08
Konferencja inaugurująca projekt „Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji”, 29 marca, Tbilisi, Gruzja.
W dniu 29 marca br. w Tbilisi odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji”, realizowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Fundacją Merkury z Wałbrzycha. Partnerami po stronie gruzińskiej są: “Center for Mental Health and Prevention of Addiction” - instytucja działająca w ramach gruzińskiego Ministerstwa Zdrowia i “Disease Prevention, Control and Non Proliferation Association” – gruzińska organizacja pozarządowa zajmująca się problematyką uzależnień.
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii