Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Amfetamina jest w Polsce najpopularniejszym stymulantem. W 2010 roku ujawniono 534 kg tego narkotyku. Policja wykryła 16 laboratoriów. Średnia cena grama amfetaminy według danych CINN KBPN w 2010 roku wyniosła 39 złotych, a najczęściej występująca w sprzedaży detalicznej - 40 zł. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
2015-12-01
Ogłoszenie wyników badania ESPAD 2015
30 listopada 2015 r. podczas konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP w Warszawie zaprezentowano wyniki najnowszego badania przeprowadzonego wśród młodzieży szkolnej dotyczącego używania substancji psychoaktywnych.
2015-11-12
XI Spotkanie programów redukcji szkód
Centrum Informacji KBPN corocznie organizuje ogólnopolską konferencję programów redukcji szkód, zajmujących się wymianą igieł i strzykawek oraz działaniami z zakresu redukcji szkód w klubach i dyskotekach.
2015-10-09
Konkluzje Rady Europejskiej dotyczące minimalnych standardów jakości w redukcji popytu na narkotyki UE zostały opublikowane 14 września br.
W 2014 r. i 2015 r. w ramach włoskiej i łotewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej trwały intensywne prace nad opracowaniem minimalnych standardów w redukcji popytu na narkotyki. Prace, które odbywały się m.in. podczas spotkań Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków w Brukseli, wspierała również polska delegacja.
2015-10-07
Konferencja dotycząca prezentacji wyników badań w zakresie problemu narkotyków i narkomanii pn. „Uzależnienia – nauka dla praktyki”
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii organizuje konferencję mającą na celu prezentację wyników badań w obszarze uzależnień, m.in. badań finansowanych w ramach konkursów badawczych Krajowego Biura, która odbędzie się w Warszawie w dniach 2-3 grudnia br.
2015-09-23
Międzynarodowe spotkanie zorganizowane przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN dotyczące nowych substancji psychoaktywnych („dopalaczy”) w Krakowie
Od ponad 10 lat KBPN zajmuje się monitorowaniem problemu nowych substancji psychoaktywnych poprzez prowadzenie Systemu Wczesnego Ostrzegania, realizację badań ilościowych oraz monitorowanie Internetu. W tym celu rozwijana jest również współpraca międzynarodowa.
2015-06-15
Konferencja prasowa dotycząca najnowszego Europejskiego Raportu Narkotykowego oraz prezentacja wyników badania Fundacji CBOS
W dniu 10 czerwca br. w Hotelu JM w Warszawie odbyła się konferencja prasowa podczas której zaprezentowano najnowszy raport dotyczący problemu narkotykowego w Europie oraz ogłoszono wyniki badania zrealizowanego przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS.
2015-06-10
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Badawczego 2015
Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2015 Dyrektora KBPN z dnia 5 marca 2015 r. informujemy, że w wyniku postępowania konkursowego dokonano wyboru projektu badawczego, który zostanie sfinansowany ze środków Krajowego Biura w 2015 r.
2015-06-03
Międzynarodowa konferencja dot. minimalnych standardów jakości w redukcji popytu na narkotyki
W dniach 10-11 czerwca br. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej organizuje konferencję dot. minimalnych standardów jakości w redukcji popytu na narkotyki dla przedstawicieli samorządu lokalnego, a także gości zagranicznych.
2015-05-22
Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia Konkursu Badawczego 2015
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie udostępniona na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii oraz BIP KBPN do dnia 10 czerwca br.
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii