Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Promocja projektu ASAP w Wiedniu podczas 63 sesji Komisji Środków Odurzających ONZ
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W ramach systemu leczenia udzielane są następujące świadczenia dla osób uzależnionych od narkotyków: porada diagnostyczna i terapeutyczna, psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna, sesje psychoterapii psychoedukacyjnej, leczenie zespołów abstynencyjnych, terapia podtrzymująca (zapobieganie nawrotom), leczenie substytucyjne. Świadczenia te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie kontraktów zawieranych z publicznymi/niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. W ostatnich latach obserwujemy wzrost nakładów na terapię uzależnień przez NFZ, ale także i wzrost wymogów stawianych świadczeniodawcom.
Promocja projektu ASAP w Wiedniu podczas 63 sesji Komisji Środków Odurzających ONZ
W poniedziałek 2 marca rozpoczęła się 63 sesja Komisji Środków Odurzających (CND), która potrwa do piątku. W spotkaniu bierze udział polska delegacja pod przewodnictwem Dyrektora Krajowego Biura - dr. Piotra Jabłońskiego.

W piątek 6 marca (13.00-13.50 sala M6) odbędzie się wydarzenie dodatkowe w ramach 63 sesji CND, na które serdecznie zapraszamy. Spotkanie jest organizowane wspólnie przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania, A.Li.Sa./ASL2 (Włochy), Komisję Europejską oraz UNODC Prevention, Treatment and Rehabilitation Section i dotyczy promowania dobrej jakości działań profilaktycznych. W trakcie ww. spotkania zostaną zaprezentowane wyniki dwóch badań przeprowadzonych w ramach  projektu ASAP w Europie, których celem była analiza systemów profilaktycznych oraz instytucji zajmujących się profilaktyką.

Ponadto przedstawiony zostanie system szkoleń osób zajmujących się profilaktyką, który jest obecnie wdrażany w Europie. Warto wspomnieć, że w Lizbonie i Tallinie w oparciu o szkolenie E-UPC przeszkolono ponad 50 trenerów z kilkunastu krajów, którzy następnie będą prowadzić szkolenia w swoich krajach. Centrum Informacji Krajowego Biura jest liderem komponentu drugiego projektu ASAP, w ramach którego zostały przeprowadzone międzynarodowe badania, jak również opracowywane są obecnie wytyczne dotyczące implementacji standardów profilaktycznych w 10 krajach Unii Europejskiej. Liderem projektu ASAP jest organizacja A.Li.Sa z Włoch (region Liguria).

Poniżej znajdą Państwo ulotkę promującą ww. wydarzenie. Osoby zainteresowane projektem „ASAP” zapraszamy na stronę internetową projektu: http://asap-training.eu/

Ulotka do pobrania


 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii