Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Polskie wydarzenie dodatkowe w Wiedniu podczas 63 sesji Comission on Narcotic Drugs (CND)
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
70% gmin w Polsce w 2010 roku wspierało finansowo działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, a tylko 17% programy profilaktyki wskazującej oraz selektywnej. Programami profilaktycznymi ze środków gmin objęto ponad 2 miliony osób (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Polskie wydarzenie dodatkowe w Wiedniu podczas 63 sesji Comission on Narcotic Drugs (CND)
W piątek 6 marca odbyło spotkanie dodatkowe w ramach 63 sesji Komisji Środków Odurzających ONZ (CND) zorganizowane wspólnie przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), organizację A.Li.Sa./ASL2 (Włochy), Komisję Europejską oraz UNODC Prevention, Treatment and Rehabilitation Section. Wydarzenie pn.: „Stworzyć profilaktykę bardziej skuteczną w Europie? Analiza systemu i szkolenia. Czy możemy to zrobić razem?” poprowadziła Pani Ambasador Dominika Krois (Stała Przedstawiciel RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacji Międzynarodowych w Wiedniu), która pełniła funkcję wice przewodniczącej CND.

W ramach niniejszego wydarzenia trzy osoby uczestniczące w projekcie „ASAP” wygłosiły prezentacje dla ponad 40 osób z całego świata.

Pani Rachele Donini z Włoch, koordynatorka projektu „ASAP”, zaprezentowała m.in. dokładny opis systemu szkoleń w obszarze profilaktyki.
W ramach dwóch szkoleń (Lizbona i Tallin) przeszkolonych zostało w sumie 56 trenerów, którzy aktualnie uczestniczą w internetowym szkoleniu, po ukończeniu którego zostaną trenerami EUPC. Następnym krokiem będą szkolenia realizowane przez ww. trenów adresowane do osób zajmujących się profilaktyką w danym kraju.

Pan Artur Malczewski (KBPN) zaprezentował wyniki dwóch międzynarodowych badań w ramach projektu „ASAP”, których celem była analiza systemów profilaktycznych oraz instytucji zajmujących się profilaktyką w Unii Europejskiej. Ponadto przedstawił proces implementacji europejskich standardów w Polsce. KBPN jest liderem komponentu drugiego projektu „ASAP”, w ramach którego zostały przeprowadzone omówione podczas spotkania badania.

Z kolei Pani Giovanna Campello z UNODC podkreśliła w swojej prezentacji rolę standardów oraz kompetentnych kadr, czynników niezbędnych do wdrażania skutecznych programów profilaktycznych.

Podczas dyskusji w trakcie ww. spotkania wyrażono m.in. pogląd, że profilaktyka powinna być adresowana do jak najmłodszych grup wiekowych i w tym przypadku przekaz profilaktyczny nie powinien zawierać informacji na temat substancji psychoaktywnych.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii