Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Nowy numer Serwisu Informacyjnego UZALEŻNIENIA
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku zarejestrowano 72 375 przestępstw stwierdzonych z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 roku. 48% czynów karalnych dotyczyło posiadania narkotyków (artykuł 62). (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Nowy numer Serwisu Informacyjnego UZALEŻNIENIA
Corocznie ukazują się cztery numery SIU, które poświęcone są tematyce uzależnień i zawierają informacje dotyczące m.in. profilaktyki, leczenia czy prawa narkotykowego.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru SIU, który jest dostępny pod linkiem: https://siu.praesterno.pl/numer/89. Na stronie Fundacji Praesterno znajdują się również wcześniejsze numery.

 

W ostatnim numerze SIU opublikowane zostały artykuły na temat cyberprzemocy, prawa narkotykowego czy nakładów NFZ na leczenie. W pierwszym numerze SIU z 2020 roku są również informacje z raportu o stanie narkomanii 2019 dot. problemu nowych substancji psychoaktywnych, narkotyków i narkomanii jak również wyniki międzynarodowego projektu dotyczącego profilaktyki ASAP, w którym uczestniczy KBPN.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii