Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Badanie dotyczące wpływu koronowirusa na użytkowników narkotyków
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
We wszystkich formach leczenia od kilku lat odnotowano zmniejszanie się liczby pacjentów uzależnionych od jednej substancji z jednoczesnym wzrostem liczby pacjentów mających problem z kilkoma substancjami psychoaktywnymi. Najczęstszymi połączeniami są: przetwory konopi indyjskich + alkohol; amfetamina + przetwory konopi indyjskich; opiaty + benzodiazepiny lub leki przeciwbólowe (np. tramal); opiaty + amfetamina.
Badanie dotyczące wpływu koronowirusa na użytkowników narkotyków
Od momentu wybuchu COVID-19 w całej Europie oraz późniejszych działań krajowych mających na celu ograniczenie epidemii (samoizolacja, kwarantanna, zamknięcie, zamknięcie) pojawiły się informacje na temat bezprecedensowych wyzwań w zakresie usług opieki nad osobami, które zażywają narkotyki w społeczności i w więzieniach.

Niepotwierdzone informacje wskazują również na występowanie zmian we wzorcach zażywania narkotyków i w sposobie pozyskiwania narkotyków przez ludzi. Zrozumienie i dzielenie się informacjami na temat skutków emisji COVID-19 i krajowych środków reagowania na szkody wynikające z braku dostępu do opieki oraz sposobu, w jaki służby dostosowały się do swoich potrzeb, może pomóc służbom w znalezieniu odpowiedzi.

 

W celu zbadania i szybkiego udokumentowania obecnego wpływu epidemii COVID-19 oraz krajowych reakcji w państwach członkowskich UE na zmiany w modelach używania środków odurzających, szkód i świadczenia usług, EMCDDA przeprowadza badanie z wykorzystaniem dostosowanej wersji metodyki Trendspotter we wszystkich państwach członkowskich UE, której to badanie stanowi część. Mini europejskie badanie sieci w zakresie narkotyków: COVID-19 jest częścią tego opisu i jest prowadzony w całej Europie. Celem jest zebranie informacji na temat możliwości zmiany sposobu zażywania narkotyków w Europie z powodu emisji COVID-19.

 

Cel:

Głównym celem tego badania jest lepsze zrozumienie wpływu epidemii COVID-19 na modele zażywania narkotyków w krajach UE. Aby uzyskać pełny obraz sytuacji potrzebujemy informacji od osób, które używają narkotyków.

 

Osoby mogą wziąć udział w tym sondażu, jeśli ukończyły 18. rok życia.

 

Ankieta dostępna również w języku polskim jest pod linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii