Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Raporty / Raporty z badań / Lecznictwo
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W latach 2009-2010 w związku z przeciwdziałaniem rozszerzaniu się zjawiska używania tzw. dopalaczy, trzy razy nowelizowano ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Łącznie zdelegalizowano w tym okresie 27 substancji oraz roślin o działaniu psychoaktywnym. Jest to największa liczba substancji zdelegalizowanych w tak krótkim czasie w historii prawa narkotykowego w Polsce i jedna z największych w Europie.
Lecznictwo

Raport z badania pn. "CanaQass. Metoda ewaluacji interwencji psychospołecznych wobec użytkowników cannabis w Polsce" zrealizowanego przez Stowarzyszenie "Pracownia Rozwoju Osobistego" , 2017 r.

Raport z badania dotyczącego określenia na drodze metaanalizy wskaźników skuteczności terapii uzależnienia od narkotyków zrealizowanego przez Uniwersytet Jagielloński, 2017 r.
Raport z badań pn. "Adekwatność systemu pomocy osobom uzależnionym od narkotyków w stosunku do potrzeb jego klientów (ASK)", 2015 r.
"Narkomania w Polsce w 2012 roku. Dane lecznictwa stacjonarnego", Instytut Psychiatrii i Neurologii.

plik w formacie pdf

 

"Narkomania w Polsce w 2011 roku. Dane lecznictwa stacjonarnego", Instytut Psychiatrii i Neurologii.

plik w formacie pdf

 

"Narkomania w Polsce w 2010 roku. Dane lecznictwa stacjonarnego", Instytut Psychiatrii i Neurologii.

 

"Narkomania w Polsce w 2008 roku. Dane lecznictwa stacjonarnego", Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2010

plik w formacie pdf

 

"Czynniki związane z zaprzestawaniem używania przetworów konopi indyjskich przez młodych dorosłych", Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2009

 

"Narkomania w Polsce w 2007 roku. Dane lecznictwa stacjonarnego", Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2009

 

"Narkomania w Polsce w 2006 roku. Dane lecznictwa stacjonarnego", Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2008

 

"Narkomania w Polsce w 2005 roku. Dane lecznictwa stacjonarnego", Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2007


 

"Narkomania w Polsce w 2004 roku. Dane lecznictwa stacjonarnego", Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2006


 

"Narkomania w Polsce w 2003 roku. Dane lecznictwa stacjonarnego", Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2005

 

"Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii w Krakowie. Raport z monitorowania zgłaszalności do leczenia za rok 2005", Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2006

 

"Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii w Warszawie. Projekt Multi City Study. Raport z monitorowania zgłaszalności do leczenia za rok 2005", Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2006

 

Pilotażowe wdrożenie i ewaluacja funkcjonowania testów PUM i PUN w procesie interwencji wobec nastolatków używających przetworów konopii i innych narkotyków" Instytu Psychiartii i Neurologii, 2006

 

Pilotażowe wdrożenie i ewaluacja funkcjonowania testów przesiewowych w procesie interwencji wobec nastolatków używających przetworów konopii i innych narkotyków" Instytu Psychiartii i Neurologii, 2005

 

"Percepcja społeczna samodzielnych prób przezwyciężania uzależnienia", Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2004

- wersja polska


- wersja angielska

 

"Możliwość wykorzystania Kwestionariusza Temperamentu i Charakteru R. C. Cloningera w obszarze uzależnień od narkotyków" 2003

 

"Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii w Warszawie. Projekt Multi City Study. Raport z monitorowania zgłaszalności do leczenia", Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii