Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Raporty / Raporty z badań / Choroby zakaźne
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Dane o prawomocnych wyrokach skazujących pochodzą ze statystki Ministerstwa Sprawiedliwości. W 2009 roku zarejestrowano lekki spadek liczby osób skazanych z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 20 631 (2008) do 20 024. Najwięcej skazanych odnotowano w 2007 roku (20 801). Spośród wszystkich osób skazanych prawomocnie (20 024) na karę pozbawienia wolności skazano 14 739 w 2009 roku, z tego 85% otrzymało karę w zawieszeniu. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Choroby zakaźne związane z narkotykami

"Stan zdrowia osób przyjmujących środku odurzające we wstrzyknięciach w zakresie chorób zakaźnych przenoszonych poprzez naruszenie ciągłości tkanek oraz kontakty seksualne. Rozpowszechnienie. Wiedza. Zachowania" - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), 2018.
"Program pilotażowy skierowany do osób przyjmujących narkotyki drogą iniekcji (IDU)" dotyczący oszacowania rozpowszechnienia zakażeń HIV i HCV wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków z Warszawy i okolic, Społeczny Komitet ds. AIDS, 2014.

Obraz w formacie pdf

 

“Oszacowanie występowania chorób zakaźnych (wirusowe zapalenie wątroby typu C i B, HIV) wśród osób przyjmujących środki odurzające we wstrzyknięciach w Gdańsku i w Krakowie, 2009” Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, 2009.

plik w formacie pdf

 

“Oszacowanie występowania chorób zakaźnych (wirusowe zapalenie wątroby typu C i B, HIV) wśród narkomanów przyjmujących środki odurzające w iniekcji ze szczególnym uwzględnieniem migracji pomiędzy krajami” Zakład Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny, 2005.

plik w formacie pdf

 

“Oszacowanie występowania chorób zakaźnych (wirusowe zapalenie wątroby typu C i B, HIV) wśród narkomanów przyjmujących środki odurzające w iniekcji w miastach o różnym stopniu realizacji programów redukcji szkód” Zakład Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny, 2004

plik w formacie pdf

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii