Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Raporty / Raporty z badań / Badania w populacji generalnej
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od kliku lat odnotowujemy stabilny trend w liczbie zgonów z powodu narkotyków. W 2009 roku zarejestrowano 247 bezpośrednich zgonów z powodu zażycia narkotyków. W 2009 roku najwięcej zgonów w Polsce odnotowano w województwie mazowieckim – 73 osoby (30% wszystkich zgonów w Polsce). Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie z liczbą 32 przypadków śmiertelnych (13%), a trzecią pozycję zajęło województwo pomorskie - 29 zgonów (12%). (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Badania w populacji generalnej

"Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych". Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej 2015 r.
"Używanie i postawy wobec substancji psychoaktywnych w populacji generalnej w 2013 r." Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

plik w formacie pdf

 

"Używanie nielegalnych substancji psychoaktywnych - wyniki badania z 2012 r." Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

"Używanie substancji psychoaktywnych w Polsce - wyniki badania z 2010 r." Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

„Oszacowanie liczby osób zażywających substancje odurzające w oparciu o badanie środowiskowe zanieczyszczenia wód w Poznaniu” – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2011.

Plik w formacie pdf

 

„Używanie substancji psychoaktywnych w populacji generalnej – wyniki badania z 2009 roku” Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2010.

plik w formacie pdf

 

„Substancje psychoaktywne postawy i zachowania - raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2006 r.” Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2006.

plik w formacie pdf

 

„Substancje psychoaktywne postawy i zachowania - raport z ogólnopolskich badań ankietowych z 2002 r.” Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002.

plik w formacie pdf

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii