Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Raport Krajowy 2009. Sytuacja narkotykowa w Polsce.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Programy postrehabilitacyjne dla osób po ukończonej terapii, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego prowadzone są w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie braków w edukacji oraz podjęcie ról społecznych. Obok działań terapeutycznych mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia, prowadzone są kursy zawodowe czy też kursy doskonalenia umiejętności. Często w ramach realizowanych programów zatrudniani są pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych w załatwianiu formalności urzędowych.
Raport Krajowy 2009. Sytuacja narkotykowa w Polsce.
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii opublikowało najnowsze informacje na temat zjawiska narkotyków i narkomanii w Polsce.

Najbardziej aktualne dane oraz analizy dotyczące problemu narkotyków i narkomanii w Polsce zostały opublikowane w Raporcie Krajowym 2009. W opracowaniu zaprezentowano szczegółowe informacje zarówno na temat epidemiologii narkomanii, jak też działań podejmowanych w odpowiedzi na zjawisko. Omówiono m.in. dane dotyczące rozpowszechnienia używania narkotyków, problemowego używania, konsekwencji zdrowotnych, przestępczości i rynku narkotykowego, a także polskiego ustawodawstwa, profilaktyki, lecznictwa oraz podejmowanych działań zaradczych.  W raporcie można ponadto znaleźć informacje na temat rynku konopi oraz problemowego używania amfetaminy i metamfetaminy. Zapraszamy do lektury!

 

plik w formacie jpg

Raport Krajowy 2009. Sytuacja narkotykowa w Polsce.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii