Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Publikacja EMCDDA na temat iniekcyjnego używania narkotyków w Europie
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W roku 2009 zarejestrowano 709 nowych zakażeń HIV, w tym 49 (7%) dotyczyło iniekcyjnych użytkowników narkotyków. Należy jednak wskazać możliwość niedoszacowania danych, ponieważ w przypadku 523 (74%) zgłoszonych nowych zakażeń HIV w 2009 roku nie podano prawdopodobnej drogi infekcji.
Publikacja EMCDDA na temat iniekcyjnego używania narkotyków w Europie
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) opublikowało raport na temat zjawiska iniekcyjnego używania narkotyków.

W raporcie przedstawione zostały analizy dotyczące rozmiarów zjawiska, a także działań zaradczych podejmowanych w różnych krajach europejskich i mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

Zgodnie z zaprezentowanymi w raporcie szacunkami EMCDDA w Europie żyje od trzech czwartych do miliona aktywnych iniekcyjnych użytkowników narkotyków. Około jedna czwarta osób podejmujących leczenie z powodu narkotyków przyjmuje lub przyjmowało narkotyki w iniekcjach.

EMCDDA szacuje, że w 2007r. w Europie z oferty leczenia substytucyjnego skorzystało 650 000 osób, co stanowi ok. 40% całkowitej liczby osób problemowo używających opioidów. W większości krajów europejskich rozpowszechnienie iniekcyjnego używania narkotyków utrzymuje się na stałym poziomie lub wykazuje tendencję spadkową. Należy podkreślić, że działania z zakresu redukcji szkód prowadzone są we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Liczba osób poddanych leczeniu substytucyjnemu w 2007r. była ponad trzykrotnie większa niż w 1995r. W latach 2003 – 2007 liczba rozdanych igieł i strzykawek wzrosła o 33%.

 

Raport w języku angielskim w wersji PDF dostępny jest na stronie EMCDDA

Tutaj znajdą Państwo streszczenie raportu w języku polskim.

 

 


Analizy zjawiska iniekcyjnego używania narkotyków prowadzone są także w Polsce. Na stronach CINN dostępne są wyniki badań zrealizowanych pod koniec 2008 roku we współpracy z Francuskim Punktem Monitorującym OFDT. W 2010 roku badanie zostanie powtórzone, a wyniki zostaną opublikowane w serwisie internetowym CINN.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii