Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenie z monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na Mazowszu
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Programy postrehabilitacyjne dla osób po ukończonej terapii, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego prowadzone są w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie braków w edukacji oraz podjęcie ról społecznych. Obok działań terapeutycznych mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia, prowadzone są kursy zawodowe czy też kursy doskonalenia umiejętności. Często w ramach realizowanych programów zatrudniani są pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych w załatwianiu formalności urzędowych.
Szkolenie z monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na Mazowszu
W dniu 6-7 września 2010 r. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS) w Warszawie odbędzie się szkolenie z zakresu monitorowania problemu narkotyków i narkomanii, zorganizowane przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii – Danutę Janusz, dla przedstawicieli gmin z województwa mazowieckiego.

W 2008 roku Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczęło we współpracy z Hiszpanią realizację projektu monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym. MCPS kontynuuje projekt organizując od 2009 roku szkolenia dla gmin z Mazowsza.  Gminy z województwa mazowieckiego zainteresowane udziałem w projekcie monitorowania zapraszamy na nowy cykl szkoleń, który rozpocznie się we wrześniu br. Pierwsze szkolenie dla  gmin zostanie zorganizowane przez MCPS w dniach 6-7 września 2010r. Druga edycja planowana jest w październiku br, a ostatnie spotkanie na początku 2011. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia MCPS i KBPN.

Więcej informacji o wrześniowym szkoleniu na stronie www.mcps.mazovia.pl w zakładce Szkolenia i konferencje.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii