Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Używanie substancji psychoaktywnych w populacji generalnej w 2009 roku
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od roku 1985, czyli momentu wprowadzenia rutynowego systemu nadzoru epidemiologicznego nad HIV/AIDS w Polsce, do końca 2009 roku zarejestrowano 12784 przypadki zakażeń HIV. Wśród nich 5750 (45%) stanowiły osoby używające narkotyków w iniekcjach, w tym 4309 (75%) mężczyzn oraz 1392 (24%) kobiety (w przypadku 49 zgłoszeń nie została podana płeć osoby).
Używanie substancji psychoaktywnych w populacji generalnej w 2009 roku
Pod koniec 2009 roku Centrum Informacji KBPN przeprowadziło badanie używania narkotyków wśród mieszkańców Polski w wieku 15 -75 lat. Część terenową projektu zrealizowała firma Millward Brown SMG/KRC.

Według wyników najbardziej rozpowszechnioną substancją są „dopalacze”. Do przynajmniej jednorazowego kontaktu z „dopalaczami” przyznało się 6% respondentów. Częściej po „dopalacze” sięgali mężczyźni (7%) niż kobiety (5%). Do kontaktu z „dopalaczami” przyznawał się prawie co dziesiąty badany w grupie wiekowej od 15 do 24 lat (9%).  Na drugim miejscu są konopie indyjskie. Do ich używania kiedykolwiek w życiu przyznało się 5% badanych, w ciągu ostatnich 12 miesięcy – 2%.

 

Więcej informacji w raporcie z badań...

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii