Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / VI Spotkanie Programów Redukcji Szkód w dniach 8 - 9 listopada 2010 r. w Falentach
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku 94% gmin w Polsce realizowało gminny program przeciwdziałania narkomanii lub gminny program przeciwdziałania uzależnieniom. Gminy wydały ponad 65 milionów złotych w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, tj. 29% całkowitego kosztu realizacji Krajowego Programu (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
VI Spotkanie Programów Redukcji Szkód w dniach 8 - 9 listopada 2010 r. w Falentach
W ramach monitorowania problemu narkotyków i narkomanii Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN zorganizowało coroczne spotkanie programów redukcji szkód. Celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy programami, omówienie wyników najnowszych badań, jak również przygotowanie drugiego badania programów niskoprogowych. Ponadto w ramach spotkania dyskutowano nad scenami narkotykowymi w poszczególnych miastach, jak również nowymi formami docierania do klienta.

W spotkaniu wzięło udział 19 przedstawicieli z 12  placówek zajmujących się redukcją szkód. Były to programy wymiany igieł i strzykawek, jak również programy party-working. Pracownicy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprezentowali nowe serwisy internetowe KBPN i CINN oraz badanie polsko-francuskie 2010 wśród programów niskoprogowych. Omówiona została realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym zmiany legislacyjne. Na spotkaniu zaprezentowane zostały dane epidemiologiczne zjawiska narkotyków i narkomanii.  Przedstawiciel NIZP-PZH zreferowała wyniki badania na temat występowania chorób zakaźnych (HCV, HBV, HIV) wśród osób przyjmujących środki odurzające we wstrzyknięciach w Gdańsku i w Krakowie. Ponadto miały miejsce prezentacje dwóch programów redukcji szkód:

  • program party-working Stowarzyszenia „Czyste dźwięki” z Sopotu,
  • program Centrum Redukcji Szkód – Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar”/KTPU w Krakowie.

Przedstawiono również informację na temat „dopalaczy”:  historię problemu i nowe rozwiązania prawne. Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat sytuacji na scenie narkotykowej w różnych regionach.

W  kolejnym spotkaniu, już VII, które zostanie zorganizowane wiosną przyszłego roku, odbędą się warsztaty na temat nowych sposobów działania programów redukcji szkód. Ponadto zaprezentowane zostaną pierwsze wyniki badania programów redukcji szkód.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii