Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / W dniu 19 kwietnia 2011 roku w Warszawie odbędzie się III Spotkanie placówek uczestniczących w TDI, które wpisuje się w cykl spotkań organizowanych w ramach pilotażu monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu narkotyków.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydano prawie 193 miliony złotych, z tego 29% stanowiły wydatki jednostek samorządu terytorialnego (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
W dniu 19 kwietnia 2011 roku w Warszawie odbędzie się III Spotkanie placówek uczestniczących w TDI, które wpisuje się w cykl spotkań organizowanych w ramach pilotażu monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu narkotyków.
Podczas spotkania przedstawione zostaną zmiany w protokole w celu ich omówienia, a także najważniejsze kwestie dotyczące zgłaszanych dotychczas uwag oraz organizacja pracy przy zbieraniu niezbędnych informacji w poszczególnych placówkach.

Spotkanie ma na celu przygotowanie protokołu badania, który będąc zgodnym z dotychczasowymi wymaganiami zostanie zmieniony w ten sposób, aby ułatwić wyszukiwanie w nim niezbędnych informacji.

Wszyscy przedstawiciele placówek będą mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz wysłuchania opinii innych na temat ułatwienia pracy przy zbieraniu danych do badania.

Ponadto informujemy, że będziemy organizować również dwudniową konferencję dla uczestników projektu w drugiej połowie roku.

Placówki zainteresowane aktywnym uczestnictwem w procesie przemian protokołu badania monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków prosimy
o kontakt na adres mailowy: tdi@kbpn.gov.pl lub katarzyna.sollich@kbpn.gov.pl oraz telefoniczny: (22) 641 15 01 wew.124.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do dnia 14 kwietnia na adres: tdi@kbpn.gov.pl

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii