Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / W dniu 21 kwietnia 2011 r. w Warszawie (KBPN) odbędzie się szkolenie dotyczące monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków (Treatment Demand Indicator TDI).
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Liczba problemowych użytkowników narkotyków w Polsce w 2010 roku mieściła się w przedziale 57 000-103 000 osób (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
W dniu 21 kwietnia 2011 r. w Warszawie (KBPN) odbędzie się szkolenie dotyczące monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków (Treatment Demand Indicator TDI).
W związku z przyjęciem przez Sejm nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, na podstawie której zakłady opieki zdrowotnej prowadzące leczenie lub rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków zobowiązane będą do gromadzenia i przekazywania do Biura informacji na temat zgłaszalności do leczenia z powodu używania substancji psychoaktywnych, CINN KBPN przygotowało kolejne szkolenie.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione kwestie metodologiczne projektu, cele, metody oraz realizatorzy programu. Ponadto zostaną przeprowadzone warsztaty z wdrażania systemu oraz prezentacja aplikacji elektronicznej.

Placówki zainteresowane uczestnictwem w projekcie monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków prosimy o kontakt do 15 kwietnia na adres mailowy: tdi@kbpn.gov.pl lub katarzyna.sollich@kbpn.gov.pl, bądź telefonicznie:
(22) 641 15 01 wew.124

Liczba miejsc ograniczona.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii