Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Programy i karty zgłoszeniowe na spotkanie oraz szkolenie dotyczące monitorowania zgłaszalności do leczenia (TDI)
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Programy postrehabilitacyjne dla osób po ukończonej terapii, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego prowadzone są w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie braków w edukacji oraz podjęcie ról społecznych. Obok działań terapeutycznych mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia, prowadzone są kursy zawodowe czy też kursy doskonalenia umiejętności. Często w ramach realizowanych programów zatrudniani są pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych w załatwianiu formalności urzędowych.
Programy i karty zgłoszeniowe na spotkanie oraz szkolenie dotyczące monitorowania zgłaszalności do leczenia (TDI)
Poniżej znajdą Państwo materiały dotyczące dwóch nadchodzących spotkań, w ramach projektu monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu narkotyków, organizowanych przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii:

III Spotkanie placówek uczestniczących w programie monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu narkotyków (Treatment Demand Indicator TDI)

Data spotkania:      19 kwietnia 2011 r.

Miejsce spotkania:  siedziba Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

w Warszawie przy ulicy  Dereniowej 52/54.

Program spotkania:

plik w formacie pdf Program spotkania 19 kwietnia 2011 r.

Karta zgłoszeniowa:

Karta zgłoszeniowa na spotkanie 19 kwietnia 2011 r. do pobrania...

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania kart zgłoszeniowych upływa z dniem 14 kwietnia 2011 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Szkolenie dotyczące monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków

Data spotkania: 21 kwietnia 2011 r.

Miejsce spotkania: siedziba Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

w Warszawie przy ulicy Dereniowej 52/54

Program spotkania:

plik w formacie pdf Program szkolenia TDI 21 kwietnia 2011 r.

Karta zgłoszeniowa:

Karta zgłoszeniowa na szkolenie TDI 21 kwietnia 2011 r. do  pobrania...

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania kart zgłoszeniowych upływa z dniem 14 kwietnia 2011 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii