Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / XX Konferencja Ekspertów Wojewódzkich
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Nowe zachorowania na AIDS w roku 2009 dotyczyły 51 iniekcyjnych użytkowników narkotyków, co stanowi ogółem 40% wszystkich nowych zachorowań w roku sprawozdawczym. Brak danych na temat prawdopodobnej drogi transmisji dotyczy 25 przypadków (20%).
XX Konferencja Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
W dniach 30-31 maja 2011 r. odbyła się w Poznaniu XX Konferencja Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii

W ramach tworzenia krajowego systemu informacji o narkotykach i narkomanii,  na wniosek Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, powołani zostali przez Urzędy Marszałkowskie Eksperci Wojewódzcy ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. W 2005 roku na mocy przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii funkcja Eksperta Wojewódzkiego została zapisana w Ustawie.  Sieć Ekspertów Wojewódzkich stanowi przykład dobrej współpracy samorządu terytorialnego (Urzędy Marszałkowskie) z jednostką centralną, jak również wykorzystywania europejskich doświadczeń w monitorowaniu zjawiska na potrzeby kraju i regionów.

Praca rozpoczęta w 2001 roku pomiędzy Ekspertami Wojewódzkimi i Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN w zakresie wymiany danych oraz informacji o epidemiologii zjawiska narkotyków i narkomanii na poziomie centralnym oraz regionalnym umożliwia opracowanie 16 Raportów Wojewódzkich prezentujących sytuację w poszczególnych województwach.

Pod koniec maja br. odbyła się w Poznaniu XX Konferencja Ekspertów Wojewódzkich, która została zorganizowana przez Centrum Informacji KBPN oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Podczas konferencji  omawiano i analizowano sytuację w Polsce, jak również  podjęto próbę oceny Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010.

Kolejna konferencja zostanie zorganizowana w październiku br. w województwie lubelskim, a wiosenna w 2012 roku w województwie świętokrzyskim.

Eksperci Wojewódzcy koordynują oraz wspierają projekt monitorowania zjawiska narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym. Oprócz planowanych szkoleń i konferencji organizowanych przez Ekspertów w województwie łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim, odbędzie się jesienią tego roku III Ogólnopolska konferencja dla gmin uczestniczących w monitorowaniu zjawiska na poziomie lokalnym.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii