Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Spotkania i konferencje
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Nowe zachorowania na AIDS w roku 2009 dotyczyły 51 iniekcyjnych użytkowników narkotyków, co stanowi ogółem 40% wszystkich nowych zachorowań w roku sprawozdawczym. Brak danych na temat prawdopodobnej drogi transmisji dotyczy 25 przypadków (20%).
Spotkania i konferencje
W drugim półroczu 2011 roku CINN KBPN planuje zorganizowanie kilku konferencji w ramach monitorowania problemu narkotyków i narkomanii. Poniżej znajdą Państwo planowane terminy spotkań. Na bieżąco, w aktualnościach, będziemy informować o najbliższych konferencjach.

Konferencje/spotkania/szkolenia planowane przez CINN KBPN w drugim półroczu
2011 r.:

  • XXI Konferencja Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach
    i Narkomanii – październik;
  • IV Konferencja placówek uczestniczących w programie monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu narkotyków (ang. Treatment Demand Indicator TDI) – listopad;
  • III Ogólnokrajowa konferencja monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym – listopad lub grudzień;
  • VII Spotkanie Programów Redukcji Szkód – grudzień.
Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii