Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Raport z badań nad oszacowaniem liczby osób zażywających substancje odurzające w oparciu o badanie środowiskowe zanieczyszczenia wód w Poznaniu
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku zarejestrowano 72 375 przestępstw stwierdzonych z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 roku. 48% czynów karalnych dotyczyło posiadania narkotyków (artykuł 62). (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Raport z badań nad oszacowaniem liczby osób zażywających substancje odurzające w oparciu o badanie środowiskowe zanieczyszczenia wód w Poznaniu
W latach 2009-2011 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii finansowało projekt oszacowania liczby osób zażywających substancje odurzające w oparciu o badanie środowiskowe zanieczyszczenia wód w Poznaniu. Badanie zostało skonceptualizowane i wykonane przez badaczy z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Prezentowany projekt jest unikatowy ze względu na sposób podejścia do badania problemu rozpowszechnienia używania narkotyków w populacji. Jest to przykład projektu podejmującego problem oceny skali zjawiska używania narkotyków w oparciu o wskaźniki obiektywne tj. analizy chemiczne zanieczyszczenia wód oraz modele statystyczne. Projekt polegał na wypracowaniu modelu analitycznego oraz statystycznego do oceny skali rozpowszechnienia używania poszczególnych substancji przez społeczność Poznania w oparciu o obecność metabolitów narkotyków w próbkach wody ściekowej pobieranych okresowo z oczyszczalni ścieków. Dotychczas niewielu badaczy w Europie podejmowało tego typu analizy. Doświadczenia zagraniczne świadczą o tym, że tego typu badania mogą być wykorzystywane jako dodatkowe źródło śledzenia zmian w skali rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych. Ponadto są doskonałym źródłem walidacji istniejących badań społecznych. Choć metodologia analizy wód ściekowych w zakresie narkotyków wymaga oczywiście dalszego rozwoju, to stanowi jednocześnie jeden z ciekawszych i bardziej perspektywicznych kierunków badań w obszarze narkotyków.

Zapraszamy do lektury raportu!

 

„Oszacowanie liczby osób zażywających substancje odurzające w oparciu o badanie środowiskowe zanieczyszczenia wód w Poznaniu” 2011

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii