Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Wyniki badania wiedzy, postaw i zagrożeń dotyczących używania substancji psychoaktywnych przez młodzież niepełnosprawną wzrokowo
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W Polsce w 2008 roku programy wymiany igieł i strzykawek realizowane były w 11 miastach. Rozdano 432 000 igieł, a odbiorcami programów było około 3100 iniekcyjnych użytkowników narkotyków. Średnio jeden użytkownik otrzymał około 140 igieł w ciągu roku.
Wyniki badania wiedzy, postaw i zagrożeń dotyczących używania substancji psychoaktywnych przez młodzież niepełnosprawną wzrokowo
Raport z badania pn. „Ocena wiedzy, postaw i zagrożeń dotyczących używania substancji psychoaktywnych przez młodzież niepełnosprawną wzrokowo” realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Projekt, finansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, miał na celu zbadanie poziomu wiedzy, postaw i zagrożenia używaniem substancji psychoaktywnych w środowisku młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo. Uzyskane wyniki przyczyniły się także do pogłębienia wiedzy w zakresie zachowań zdrowotnych i problematyki uzależnień w grupie osób z niepełnosprawnością wzrokową. W badaniu wykorzystano metodę ankiety audytoryjnej wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej niepełnosprawnej wzrokowo. Projekt realizowano w 2010 i 2011 roku.

Zapraszamy do lektury raportu!

plik w formacie pdf

"Ocena wiedzy, postaw i zagrożeń dotyczących używania substancji psychoaktywnych przez młodzież niepełnosprawną wzrokowo" 2011

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii