Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Monitorowanie na poziomie wojewódzkim we Włoszech i w Polsce
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
70% gmin w Polsce w 2010 roku wspierało finansowo działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, a tylko 17% programy profilaktyki wskazującej oraz selektywnej. Programami profilaktycznymi ze środków gmin objęto ponad 2 miliony osób (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Monitorowanie na poziomie wojewódzkim we Włoszech i w Polsce
W ramach rozwoju krajowego systemu monitorowania w ubiegłym roku włoski Focal Point rozpoczął tworzenie regionalnych centrów monitorujących. W celu wsparcia w tworzeniu monitorowania wojewódzkiego Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii zorganizowało spotkanie szkoleniowe w Lizbonie.

W tym roku we wrześniu, w Rzymie odbyło się drugie szkolenie z udziałem przedstawicieli EMCDDA, Polski oraz Izraela. Podczas spotkania Eksperci wojewódzcy z małopolski, wielkopolski oraz województwa pomorskiego przedstawili polskie doświadczenia w monitorowaniu wojewódzkim. Ponadto przedstawiciel CINN KBPN zaprezentował polski system monitorowania jak również, na specjalne życzenie organizatorów, dodatkową prezentację dotyczącą tematyki „dopalaczy”.

Warto podkreślić, że monitoring wojewódzki w Polsce funkcjonuje już od prawie dziesięciu lat a kolejnym krokiem we wdrażaniu monitorowania jest współpraca z samorządami gminnymi. Od 2008 roku realizowane są szkolenia, konferencje i seminaria dla gmin zainteresowanych monitorowaniem na poziomie lokalnym. Sieci monitorowania lokalnego prowadzone są przez ekspertów wojewódzkich ze wsparciem CINN KBPN. Działania podejmowane są przede wszystkim w trzech województwach: łódzkim, małopolskim oraz mazowieckim. W tym roku w wymienionych województwach odbędą się szkolenia i konferencje dla gmin, które uczestniczą w projekcie lub chcą do niego przystąpić. Pod koniec roku zostanie zorganizowana trzecia ogólnopolska konferencja dla gmin monitorujących problem narkotyków na poziomie lokalnym. Informacje o dotychczasowych jak i planowanych przez CINN KBPN konferencjach znajdują się na stronie:  http://www.cinn.gov.pl/portal?id=105039 .

Ponadto na język włoski przetłumaczony został podręcznik EMCDDA dotyczący tworzenia centrów monitorujących. Wersja angielska dostępna jest na stronie EMCDDA: http://www.emcdda.europa.eu/publications/joint/ndo-handbook

 

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii