Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / IV Konferencja placówek uczestniczących w pilotażu monitorowania zgłaszalności do leczenia (Treatment Demand Indicator TDI)
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Programy postrehabilitacyjne dla osób po ukończonej terapii, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego prowadzone są w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie braków w edukacji oraz podjęcie ról społecznych. Obok działań terapeutycznych mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia, prowadzone są kursy zawodowe czy też kursy doskonalenia umiejętności. Często w ramach realizowanych programów zatrudniani są pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych w załatwianiu formalności urzędowych.
IV Konferencja placówek uczestniczących w pilotażu monitorowania zgłaszalności do leczenia (Treatment Demand Indicator TDI)
W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2011 r. w Warszawie, w Hotelu Golden Tulip odbędzie się IV Konferencja placówek uczestniczących w pilotażu monitorowania zgłaszalności do leczenia (Treatment Demand Indicator TDI)

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2011 r. w Warszawie, w Hotelu Golden Tulip odbędzie się IV Konferencja placówek uczestniczących w pilotażu monitorowania zgłaszalności do leczenia (Treatment Demand Indicator TDI), na której przedstawione zostaną między innymi najnowsze dane dotyczące problemu narkotyków w Europie, charakterystyka sceny narkotykowej w Polsce, zasady działania  Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz bieżące kwestie dotyczące monitorowania zgłaszalności do leczenia.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich z Państwa, którzy aktywnie uczestniczą  w projekcie oraz są zainteresowani podjęciem współpracy w tym zakresie.

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona.

Wszystkich z Państwa, którzy są zainteresowani udziałem w konferencji prosimy o kontakt: Katarzyna Sollich (22) 641 15 01 wew. 124 ;  katarzyna.sollich@kbpn.gov.pl

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii