Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / III Ogólnopolska konferencja przedstawicieli gmin uczestniczących w projekcie monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Programy postrehabilitacyjne dla osób po ukończonej terapii, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego prowadzone są w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie braków w edukacji oraz podjęcie ról społecznych. Obok działań terapeutycznych mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia, prowadzone są kursy zawodowe czy też kursy doskonalenia umiejętności. Często w ramach realizowanych programów zatrudniani są pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych w załatwianiu formalności urzędowych.
III Ogólnopolska konferencja przedstawicieli gmin uczestniczących w projekcie monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN organizuje III Ogólnopolską konferencję przedstawicieli gmin uczestniczących w projekcie monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym. Do udziału w konferencji zapraszamy również gminy zainteresowane udziałem w ww. projekcie.

Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 14-15 grudnia br. w Ośrodku Szkoleniowym "Centrum Falenty" w Falentach k. Warszawy (www.falenty.com.pl).

W trakcie spotkania przedstawione zostaną m.in. następujące tematy:

 • Kampania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii  „Na co mi to”;
 • Fundusz Hazardowy;
 • Program profilaktyki uniwersalnej pn. „Unplugged”;
 • Polska Prezydencja w Unii Europejskiej;
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016 - zadania dla gmin;
 • Zmiany w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • Problem narkotyków i narkomanii w Polsce i w Europie;
 • Prezentacje raportów gminnych;
 • Problem „dopalaczy” – skala zjawiska oraz podjęte działania;
 • Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym a Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016;
 • Sytuacja w województwach – prezentacje Ekspertów Wojewódzkich.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w ww. konferencji proszę wypełnić kartę zgłoszeniową i odesłać mailem na adres: anna.strzelecka@kbpn.gov.pl bądź faksem na nr: (22) 641 15 65 do dnia 2 grudnia br.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii