Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Ostatnie dane dotyczące zakażeń wirusem HIV z powodu iniekcyjnego używania narkotyków w Polsce pokazują tendencję spadkową. W 2004 roku było 187 takich przypadków, w 2008 – 45, natomiast w roku 2010 – 35. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) wydało publikację dotyczącą standardów jakości w profilaktyce.

Nowa pozycja została przygotowana w ramach międzynarodowego projektu, w którym uczestniczyło również Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Ponad 400 ekspertów z sześciu krajów europejskich (Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Węgry, Rumunia oraz Polska) oraz EMCDDA brało udział w opracowaniu wskazówek oraz wytycznych jak realizować dobrej jakości profilaktykę uzależnień. Oficjalna prezentacja książki miała miejsce 9 grudnia 2011 r. w Lizbonie w trakcie konferencji Europejskiego Towarzystwa Badań nad Profilaktyką (EUSPR Society).

Publikacja jest dostępna na stronie EMCDDA.

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii