Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / VII Spotkanie programów redukcji szkód
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od kliku lat odnotowujemy stabilny trend w liczbie zgonów z powodu narkotyków. W 2007 roku zarejestrowano 214 bezpośrednich zgonów z powody zażycia narkotyków.
VII Spotkanie programów redukcji szkód
W dniach 19-20 grudnia 2011 r. w hotelu Ibis Centrum w Warszawie odbyło się VII Spotkanie programów redukcji szkód, w którym uczestniczyło 28 osób reprezentujących instytucje realizujące programy ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania narkotyków.

Podczas spotkania zaprezentowano projekt dokumentu dotyczącego standardów leczenia ambulatoryjnego. Uczestnicy konferencji pracowali nad standardami programów redukcji szkód w odniesieniu do własnej działalności (programy party- i streetworkingowe).

W przyszłym roku prace nad standardami programów redukcji szkód będą kontynuowane w ramach organizowanych spotkań. Dodatkowo przedstawiciel Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprezentował koncepcję nowego zadania konkursowego mającego na celu stworzenie Centrów Zintegrowanej Pomocy (CZP) przeznaczonych dla użytkowników narkotyków. Projekt CZP spotkał się z żywym zainteresowaniem i aprobatą uczestników konferencji. Przedstawiciele programów zostali poproszeni o przesyłanie swoich uwag do powyższej koncepcji.

W trakcie spotkania przedstawiono również najnowszy raport Europejskiego Centrum Monitorowania Problemu Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) dotyczący problemu narkotykowego w Europie, omówiono zmiany na scenie narkotykowej oraz podejmowane działania, a także omówiono wskaźnik zgłaszalności do leczenia.

Ponadto przedstawicielka Krajowego Centrum ds. AIDS przedstawiła funkcjonowanie sieci punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), ekspertka z  Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny zaprezentowała najnowsze dane dotyczące epidemiologii chorób zakaźnych, natomiast Rzeczniczka Praw Osób Uzależnionych - najnowszy raport Biura. Przedstawiciele: Stowarzyszenia LAMBDA z Warszawy, Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoprofilaktycznego RETURN z Wrocławia oraz Centrum Redukcji Szkód Monar z Warszawy zaprezentowali programy redukcji szkód, które realizują ich instytucje.

Kolejne Spotkanie programów redukcji szkód planowane jest na kwiecień 2012 roku.

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii