Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konkurs "European Drug Prevention Prize 2012".
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W ramach systemu leczenia udzielane są następujące świadczenia dla osób uzależnionych od narkotyków: porada diagnostyczna i terapeutyczna, psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna, sesje psychoterapii psychoedukacyjnej, leczenie zespołów abstynencyjnych, terapia podtrzymująca (zapobieganie nawrotom), leczenie substytucyjne. Świadczenia te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie kontraktów zawieranych z publicznymi/niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. W ostatnich latach obserwujemy wzrost nakładów na terapię uzależnień przez NFZ, ale także i wzrost wymogów stawianych świadczeniodawcom.
Konkurs "European Drug Prevention Prize 2012".
Grupa Pompidou Rady Europy ogłosiła konkurs "European Drug Prevention Prize 2012". Jest to już piąta edycja konkursu organizowanego od 2004 r. Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie aktywnego udziału młodych ludzi w tworzeniu zdrowego środowiska dla europejskich społeczności, poprzez działania z zakresu profilaktyki narkomanii. Konkurs ten nie ma formy grantu.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty prowadzone przez instytucje publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe lub społeczności lokalne.

Warunki zakwalifikowania projektu do udziału w konkursie:

  • realizacja projektu w jednym lub w kilku krajach członkowskich Rady Europy, a także w Algierii, Egipcie, Jordanii, Libanie i Tunezji.
  • tematyka projektu musi dotyczyć profilaktyki narkomanii,
  • projekt musi być innowacyjny,
  • w realizację projektu powinni być zaangażowani młodzi ludzie,
  • projekt musi być skierowany do młodzieży,
  • projektu powinien być realizowany przez więcej niż jedną osobę oraz posiadać struktury koordynującą jego realizację.

Nagroda w wysokości 5 tys. euro zostanie wręczona 3 najwyżej ocenionym projektom.

Aplikacje w języku angielskim lub francuskim (oficjalne języki Grupy Pompidou) powinny zostać wysłane wyłącznie drogą elektroniczną do sekretariatu Grupy Pompidou do dnia 30 marca 2012 r.  na adres  dg1.preventionprize2012@coe.int

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo pod następującym adresem:

http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/Source/Initiatives/PreventionPrize/2012/P-PG-Prize_2011_4_ConceptRulesProcedures_final_en.pdf

 

Formularz aplikacyjny dostępny jest pod adresem:

http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/Source/Initiatives/PreventionPrize/2012/P-PG-Prize(2011)5_ApplicationForm_Final_en.doc

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii