Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / W dniach 22-23 marca we Wrocławiu odbyła się IV Ogólnopolska konferencja przedstawicieli gmin uczestniczących w projekcie monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku z powodu problemu narkotykowego przyznano świadczenia 3497 rodzinom, z tego 462 rodzinom mieszkających na wsi. W sumie pomocą społeczną objęto 5791 osób. Jest to wzrost liczby rodzin, którym przyznano świadczenia z powodu problemu narkotykowego w porównaniu do roku 2009, kiedy pomoc otrzymało 3320 rodzin (448 mieszkających na wsi). Liczba osób objętych świadczeniami w 2010 roku była podobna: 5778. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
W dniach 22-23 marca we Wrocławiu odbyła się IV Ogólnopolska konferencja przedstawicieli gmin uczestniczących w projekcie monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym.
W konferencji zorganizowanej we współpracy z Urzędem Miasta Wrocławia uczestniczyło 48 przedstawicieli gmin, instytucji publicznych, a także organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za opracowywanie i wdrażanie działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na szczeblu lokalnym.

Spotkanie miało na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń z zakresu monitorowania zjawiska narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym, identyfikację obszarów problemowych i wyzwań stojących przed podmiotami zajmującymi się tym zagadnieniem, a także podjęcie pracy nad udoskonaleniem kwestionariusza sprawozdawczego z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Warto dodać, że w dzień poprzedzający konferencję Krajowe Biuro we współpracy
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zorganizowało szkolenie
dotyczące monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym dla nowych gmin z Dolnego Śląska.

Podczas konferencji przedstawiciel Urzędu Miasta Wrocławia przedstawił informacje nt. działalności miasta w obszarze uzależnień, natomiast reprezentanci Krajowego Biura omówili ostatnie zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz zaprezentowali najnowsze wyniki badań dotyczących skali problemu narkotyków
i narkomanii w Polsce. Przedstawione zostały także wyniki badań dotyczących rozpowszechnienia udziału w grach o charakterze hazardowym. Ponadto zaprezentowano
informacje na temat Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych mającego na celu przeciwdziałanie temu problemowi.

Ważnym elementem konferencji była dyskusja na temat tworzenia struktur monitorujących problem narkotykowy w gminie. Swoje doświadczenia w tym zakresie przedstawili reprezentanci miast:  Gdańska, Kędzierzyna – Koźle, Łodzi, Opola, Pabianic, Radomia oraz Sopotu.

W trakcie spotkania przedstawiono również najważniejsze priorytety realizowane przez Polskę podczas Prezydencji w UE ze szczególnym naciskiem na inicjatywy dotyczące tzw. „dopalaczy”, przedstawiono Europejską Strategię antynarkotykową i jej ewaluację oraz Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień mogące stanowić wsparcie dla działań profilaktycznych na poziomie krajowym.

Na zakończenie konferencji omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego oraz przedstawiono wyniki monitorowania zjawiska narkotyków i narkomanii w województwie dolnośląskim.

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii