Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / I Spotkanie Koordynatorów Wojewódzkich TDI KBPN
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Nowe zachorowania na AIDS w roku 2009 dotyczyły 51 iniekcyjnych użytkowników narkotyków, co stanowi ogółem 40% wszystkich nowych zachorowań w roku sprawozdawczym. Brak danych na temat prawdopodobnej drogi transmisji dotyczy 25 przypadków (20%).
I Spotkanie Koordynatorów Wojewódzkich TDI KBPN
W celu wsparcia placówek leczniczych, które zostały zobowiązane do przekazywania Biuru informacji w ramach systemu monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu używania narkotyków (Treatment Demand Indicator), Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomani, w marcu 2012 roku powołało Sieć Koordynatorów Wojewódzkich TDI KBPN.

W dniu 29 marca 2012 roku w KBPN w Warszawie odbyło się I spotkanie w ramach sieci.

Sieć Koordynatorów jest odpowiedzią na wprowadzone w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii rozwiązania prawne dotyczące monitorowania osób zgłaszających się do leczenia. Została powołana w związku z potrzebą przygotowania działań umożliwiających implementację TDI w całym kraju.

Do zadań Koordynatorów będzie należało nawiązanie kontaktu z placówkami zamierzającymi rozpocząć sprawozdawczość w roku 2012, przeszkolenie przedstawicieli placówek z zakresu metodologii projektu, zbierania danych, obsługi aplikacji elektronicznej TDI Manager oraz przedstawienie zasad współpracy z CINN KBPN. Ponadto Koordynator Wojewódzki będzie na bieżąco wspierał placówkę w zbieraniu i przekazywaniu danych do CINN KBPN.

Pierwsze szkolenia Koordynatorów TDI KBPN dla przedstawicieli kilkudziesięciu placówek prowadzących leczenie osób problemowo używających narkotyków rozpoczną się w kwietniu 2012 roku.

Placówki zainteresowane podjęciem współpracy z Koordynatorem Wojewódzkim TDI KBPN proszone są o kontakt mailowy na: tdi@kbpn.gov.pl oraz bezpośrednio z Koordynatorami Wojewódzkimi TDI KBPN:

 

p. Jolanta Celebucka

województwo kujawsko - pomorskie

Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

(56) 622 68 31

kaczmarpik@poczta.fm

 

p. Wiesława Górkiewicz

województwo małopolskie

NZOZ Małopolskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

ul. Stoczniowców 7, 30-709 Kraków

(12) 262 95 49

wieslawa.gorkiewicz@gmail.com

 

p. Monika Juchniewicz

województwo podlaskie

Stowarzyszenie DROGA NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „Etap”

ul. Włókiennicza 7, 15-464 Białystok

(85) 744 52 24

m.juchniewicz.etap@wp.pl

 

p. Adam Kasprzyk

województwo śląskie

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja"

ul. Barkowska 167 c, 43-346 Bielsko-Biała

(33) 816 07 67, 665 020 122

osrodek@nadzieja.bielsko.pl;aekasprzyk@gmail.com

 

p. Joanna Kulus

województwo łódzkie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Monar”, Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży

ul. Tuszyńska 106, 93-305 Łódź, Filia ul. Żwirki 1a, 95-035 Ozorków

792 374 083

joanna_kulus@wp.pl

 

 

p. Barbara Rodak

województwo mazowieckie

K.D.K Lendzion NZOZ "Mały Rycerz"

ul. Brzeska 13, 03-737 Warszawa

(22) 670 02 26, 516 022 402

metadon@op.pl

 

p. Olga Rodek

województwo śląskie

NZOZ ZLO "Szansa"

ul. Cmentarna 18, 44-171 Pławniowice

(32) 230 32 47

nzozszansa@neostrada.pl

 

p. Michał Sirecki

województwo dolnośląskie

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych (Metadon)

ul. Podwale 7, 50-043 Wrocław

(71) 356 07 80, 501 158 754

Michal.Sirecki@gmail.com

 

p. Urszula Sokalska

województwo śląskie

Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień w Chorzowie

urszulasokalska@gmail.com

 

p. Lucyna Agnieszka Stefaniak

województwo lubelskie

NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR

Aleja Królewska 3A, 24-100 Puławy

606 953 002, (81) 886 42 36

agnieszka.st@autograf.pl

 

p. Elżbieta Szlęk - Malik

województwo małopolskie

NZOZ Małopolskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

ul. Stoczniowców 7, 30-709 Kraków

(12) 262 95 49

szlekmalik@op.pl

 

p. Barbara Ziółkowska

województwo kujawsko - pomorskie

Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

(56) 622 68 31

dodziu1964@o2.pl

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii