Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / II Spotkanie Koordynatorów Wojewódzkich TDI KBPN
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od kliku lat odnotowujemy stabilny trend w liczbie zgonów z powodu narkotyków. W 2009 roku zarejestrowano 247 bezpośrednich zgonów z powodu zażycia narkotyków. W 2009 roku najwięcej zgonów w Polsce odnotowano w województwie mazowieckim – 73 osoby (30% wszystkich zgonów w Polsce). Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie z liczbą 32 przypadków śmiertelnych (13%), a trzecią pozycję zajęło województwo pomorskie - 29 zgonów (12%). (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
II Spotkanie Koordynatorów Wojewódzkich TDI KBPN
Informujemy, iż 13 września 2012 r. w siedzibie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii odbędzie się II Spotkanie Koordynatorów Wojewódzkich TDI KBPN.

W ramach wdrażania systemu monitorowania zgłaszalności do leczenia (TDI – Treatment Demand Indicator), w marcu br. powołano Sieć Koordynatorów Wojewódzkich TDI. Do zadań Koordynatorów należy m.in. nawiązywanie kontaktu z placówkami zainteresowanymi uczestnictwem w systemie; przeszkolenie z zakresu metodologii projektu i aplikacji projektu oraz współpraca z CINN KBPN. Obecnie w projekt pilotażowy zaangażowanych jest 10 koordynatorów i ponad 40 placówek posiadających status zakładu opieki zdrowotnej (ZOZ), prowadzących leczenie i rehabilitację osób z problemem narkotykowym. 

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń dotyczących działania Sieci Koordynatorów, a także zaplanowanie dalszej współpracy z CINN KBPN i placówkami zaangażowanymi w projekt.

Informacje na temat Koordynatorów Wojewódzkich TDI KBPN dostępne są  na stronie internetowej CINN: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=416711.

Placówki zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt na adres mailowy: tdi@kbpn.gov.pl.

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii