Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / V Konferencja placówek uczestniczących w programie monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków (TDI)
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku z powodu problemu narkotykowego przyznano świadczenia 3497 rodzinom, z tego 462 rodzinom mieszkających na wsi. W sumie pomocą społeczną objęto 5791 osób. Jest to wzrost liczby rodzin, którym przyznano świadczenia z powodu problemu narkotykowego w porównaniu do roku 2009, kiedy pomoc otrzymało 3320 rodzin (448 mieszkających na wsi). Liczba osób objętych świadczeniami w 2010 roku była podobna: 5778. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
V Konferencja placówek uczestniczących w programie monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków (TDI)
W dniach 17 – 18 października 2012 r. odbędzie się V Konferencja placówek uczestniczących w programie monitorowania zgłaszalności do leczenia (Treatment Demand Indicator TDI).

Na konferencji przedstawione zostaną między innymi zasady współpracy z Wojewódzkimi Koordynatorami TDI KBPN, wprowadzone przez EMCDDA zmiany w dotychczasowym protokole monitorowania zgłaszalności do leczenia oraz stan prac nad wdrażaniem wskaźnika TDI

Na spotkanie zapraszamy wszystkich z Państwa, którzy aktywnie uczestniczą  w projekcie oraz osoby zainteresowane podjęciem współpracy w tym zakresie.

Informujemy, że ze względu na znaczne zwiększenie się liczby placówek sprawozdających się w programie monitorowania zgłaszalności do leczenia liczba miejsc na konferencji jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkich z Państwa, którzy są zainteresowani udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt: Katarzyna Sollich (22) 641 15 01 wew. 124 ;  katarzyna.sollich@kbpn.gov.pl. Do placówek uczestniczących w programie monitorowania zgłaszalności do leczenia zostaną wysłane we wrześniu kary zgłoszeniowe.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii